1. Informatie Coronavirus

  Op deze website vindt u informatie van de veiligheidsregio over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. In acute situaties bij rampen en crises is dit de plek voor het liveblog, maar in deze crisis plaatsen we hier regelmatig updates over de stand van zaken en uitleg over de geldende noodverordening in Veiligheidsregio Hollands Midden. Meer informatie en actuele adviezen kunt u vinden op de websites: www.rivm.nl, www.ggdhm.nl en www.eengezonderhollandsmidden.nl. Via de tegel ‘Direct naar Atlas’ vindt u de recente cijfers van de gemeenten in onze regio. Vragen? Bel met het landelijke publieksinformatienummer 088-1351 (08:00-20:00 uur). Voor gemeentelijke informatie klik op tabje over deze website en kies uw gemeente.

 2. Liveblog

 3. 18e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 18 november

  Vanaf woensdag 18 november 2020 23:59 uur geldt de ‘18e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden’.

  Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws, maar het dagelijks aantal gemelde besmettingen ligt nog steeds te hoog. Er blijven daarom maatregelen nodig om elkaar te beschermen en de verspreiding van het virus nog verder terug te dringen. Het is dan ook van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. Hiermee blijven we het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen en blijven elkaar door deze lastige periode heen helpen. Vanaf vanavond laat gaan we daarom weer terug naar de situatie van 14 oktober, de gedeeltelijke lockdown.

  Onder meer musea, theaters, zwembaden en dieren- en themaparken kunnen na een sluiting van 2 weken weer open en groepslessen op de sportschool zijn weer toegestaan. We mogen per dag weer maximaal 3 mensen thuis ontvangen en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten zijn. Tegelijk blijft de gedeeltelijke lockdown in stand. Het advies luidt nog steeds om tot medio januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is.

  De belangrijkste basisregels blijven gelden:

  • houd 1,5 meter afstand van elkaar;
  • vermijd drukke plekken, of kom later terug;
  • werk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
  • pas de hygiëneregels toe;
  • draag een mondkapje in publieke binnenruimtes;
  • bij klachten: blijf thuis en laat u testen, wacht de uitslag thuis af;
  • is een huisgenoot positief getest, dan blijft u ook thuis.

  Maatregelen voor thuis

  • Voor de thuissituatie geldt het dringende advies het maximale aantal bezoekers te beperken tot 3 per dag, exclusief kinderen t/m 12 jaar.
  • Neem de regels die gelden voor thuisquarantaine strikt in acht. 
  • Blijf thuis bij klachten, ontvang geen bezoek en laat u testen. Terwijl u wacht op de uitslag blijft u thuis.

  Maatregelen voor groepen

  • In binnenruimtes waar mensen zitten, geldt een maximumaantal van 30 personen, niet behorend tot hetzelfde gezelschap. Het maximum van 30 personen is inclusief kinderen.
  • Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen als ze uit verschillende huishoudens komen.
  • Personen uit eenzelfde huishouden kent geen maximumaantal.
  • Op het maximumaantal personen in een gezelschap van 4 personen, of het maximumaantal personen dat samenkomt in een binnenruimte gelden een aantal uitzonderingen, waaronder bijvoorbeeld (o.a.):
   • uitvaartplechtigheden, 100 personen;
   • huwelijksvoltrekkingen, 30 personen;
   • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
   • het belijden van godsdienst of levensovertuiging;
   • zorginstellingen;
   • vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale staten, het algemeen bestuur van een waterschap of andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
   • samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van bedrijfsprocessen;
   • kinderopvang, onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en educatieve activiteiten;
   • gebouwen voor jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar;
   • hotels voor zover het gaat over hotelgasten.

  Maatregelen voor de horeca en evenementen

  • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Dit geldt ook voor bijbehorende terrassen. Uitgezonderd zijn:
   • hotels voor hotelgasten die daar ook overnachten;
   • uitvaartcentra, of locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt;
   • zorginstellingen, voor patiënten en bezoekers van patiënten;
   • thema- en dierenparken, voor een afhaalfunctie;
   • voorzieningen op locaties gesloten voor dagbesteding van kwetsbare groepen;
   • luchthavens voorbij de security check.
  • Onder eet- en drinkgelegenheden worden ook begrepen: coffeeshops, shisha-lounges alsmede eet- en drinkgelegenheden in bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs. Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie, bijvoorbeeld, de bar in het casino, bioscoop of theater.
  • Afhalen van eten en drinken blijft wel mogelijk tot 01:00 uur ‘s nachts en vanaf 07:00 uur ‘s morgens. De eet- en drinkgelegenheid mag uitsluitend voor deze afhaalfunctie bezoekers ontvangen. Coffeeshops zijn gesloten en mogen alleen tussen 07:00 en 20:00 uur bezoekers ontvangen, enkel voor afhaal.
  • Verkoop of bezorging van alcohol is na 20:00 uur verboden. 
  • Het is niet toegestaan na 20:00 uur alcohol voor handen te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte. Een persoon die alcohol koopt en naar huis gaat, moet zorgen dat hij voor 20:00 thuis is.
  • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van samenkomsten in:
   • warenmarkten;
   • beurzen en congressen;
   • bioscopen en theaters en vergelijkbare culturele instellingen;
   • musea, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie;
   • casino’s, arcadehallen en speelhallen;
   • sportgelegenheden, sauna’s, wellness en hotels.
   • wedstrijden van sporters met een A-status en Eerste- en Eredivisie in het betaald voetbal;
   • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

  Winkelen en boodschappen

  • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur, met uitzondering van de levensmiddelenbranche.
  • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd, kan (een deel van) een locatie gesloten worden.
  • Supermarkten hebben minimaal twee keer per dag speciale winkeltijden voor ouderen en kwetsbaren.

  Onderwijs
  In het voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen buiten de les een niet-medisch mondkapje.

  Sport en spel

  • Er gelden geen beperkingen voor groepsgrote voor groepen kinderen tot 17 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten.
  • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Dit mag individueel of in teamverband met maximaal 4 personen, exclusief trainer. Wedstrijden zijn niet toegestaan.  Uitgezonderd zijn:
   • topsporters met status in aangewezen locaties;
   • voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
  • Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat sporten in teamverband wel is toegestaan. Onderlinge partijtjes met teams binnen de eigen club zijn toegestaan.
  • Toeschouwers bij sportactiviteiten zijn niet toegestaan. Dit geldt ook voor sportactiviteiten van kinderen tot 18 jaar. Begeleiding is hiervan uitgezonderd.
  • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten. Kleedkamers van zwembaden zijn hiervan uitgezonderd.
  • Toiletvoorzieningen blijven geopend.

  Doorstroomlocaties
  Op zogenaamde doorstroomlocaties – met uitzondering van detailhandel en warenmarkten voor levensmiddelen – geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak. Denk bijvoorbeeld aan monumenten, bibliotheken, musea, dierentuinen en themaparken.

  Reizen

  • Reis zo min mogelijk.
  • Voor het buitenland geldt: boek tot medio januari geen buitenlandse reizen, tenzij strikt noodzakelijk.
  • Ga je op vakantie? Blijf dan zoveel mogelijk op je vakantieadres.
  • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukke plekken.
  • Alle reizigers in het openbaar vervoer vanaf 13 jaar, dragen een niet-medisch mondkapje.

  Registratieplicht voor contactberoepen
  Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren. Deze gegevens worden 14 dagen door de beroepsbeoefenaar bewaard ten behoeve van het bron- en contactonderzoek van de GGD en daarna vernietigd.

  Uitgezonderd van deze registratieplicht zijn: (para)medische zorgverleners, sekswerkers, mantelzorgers, geestelijk bedienaars, toezichthouders, handhavers en medewerkers van de hulpdiensten of personen die werkzaam zijn bij een justitiële inrichting. 

  Bij alle contactberoepen dragen de dienstverlener en klant (vanaf 13 jaar) een niet-medisch mondkapje.

  Dragen van niet-medische mondkapjes
  In heel Nederland geldt het dringende advies aan iedereen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes, zoals:

  • winkels
  • musea
  • gemeentehuizen
  • stations
  • vliegvelden
  • parkeergarages
  • benzinestations
  • restaurants, cafés, theaters en concertzalen

  In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen, maar ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een mondkapje meestal niet mogelijk.

  Hier vindt u de volledige tekst van de 18e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden .

 4. Gedeeltelijke lockdown gaat verder

  Het aantal coronabesmettingen daalt. We houden ons goed aan de maatregelen en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. De gedeeltelijke lockdown gaat verder om elkaar te blijven beschermen. 

  Kijk voor meer informatie en een overzicht van de maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

  De veelgestelde vragen op deze website worden bijgewerkt en er wordt gewerkt aan een nieuwe noodverordening.

   201117_maatr_18nov_06_1080x1350.png

 5. 17e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 6 november 2020

  Vanaf vrijdag 6 november 2020 22:00 uur geldt de ‘17e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden’.

  Ten opzichte van de vorige noodverordening is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Verder blijven alle bepalingen uit de 16e Noodverordening, zoals door de premier in de persconferentie van 3 november aangekondigd, gelden. Een uitgebreide uitleg hiervan staat onder het kopje: 16e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 4 november.

  De nu doorgevoerde wijzigingen:

  • Het verbod om voor het publiek openstaande gebouwen open te stellen voor publiek, is niet van toepassing op:
   • Een buurt- of dorpshuis dan wel wijkcentrum waar op afspraak activiteiten gericht op individuele maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen plaatsvindt.
   • Een bibliotheek, voor zover deze is opengesteld als afhaalfunctie of als locatie voor georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding.
  • In het geval van bijzondere omstandigheden kan de voorzitter veiligheidsregio ontheffing verlenen voor een uitvaart met meer dan 30 genodigden.

  Hier vindt u de volledige tekst van de noodverordening.

 6. 16e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 4 november

  Vanaf woensdag 4 november 2020 22:00 uur geldt de ‘16e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden’.

  Het aantal ziekenhuisopnames en de bezetting van de IC-bedden nemen nog steeds toe. Om deze toename een halt toe te roepen moeten we de daling van het aantal coronabesmettingen verder versnellen om een nóg grotere belasting van de zorg te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te kunnen garanderen. Daarom geldt er de komende twee weken een verzwaring van de gedeeltelijke lockdown. Het is ons samen gelukt om de aanhoudende stijging van het aantal besmettingen van de afgelopen maanden met een stevig maatregelenpakket te doorbreken. Volhouden blijft daarom juist nu belangrijk. Alleen zó voorkomen we overbelasting van de zorg en wordt de weg naar versoepelingen bespoedigd.     

  De belangrijkste basisregels blijven gelden:

  • houd 1,5 meter afstand van elkaar;
  • vermijd drukke plekken, of kom later terug;
  • werk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
  • pas de hygiëneregels toe;
  • draag een mondkapje in publieke ruimtes;
  • bij klachten: blijf thuis en laat u testen;
  • is een huisgenoot positief getest, dan blijft u ook thuis.

  Het risico om besmet te raken blijft groot: op dit moment testen in Nederland 1 op de 6 mensen positief. De situatie blijft kritiek en daarom gelden in heel Nederland de volgende maatregelen:

  Maatregelen voor thuis

  • Voor de thuissituatie geldt het dringende advies het maximale aantal bezoekers te beperken tot 2 per dag, exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
  • Neem de regels die gelden voor thuisquarantaine strikt in acht. 
  • Blijf thuis bij klachten, ontvang geen bezoek en laat u testen. Terwijl u wacht op de uitslag blijft u thuis.

  Maatregelen voor groepen

  • In binnenruimtes waar mensen zitten, geldt een maximumaantal van 30 personen, niet behorend tot hetzelfde gezelschap. Het maximum van 30 personen is inclusief kinderen.
  • Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen als ze uit verschillende huishoudens komen, uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar.
  • Een groep bestaande uit uitsluitend personen uit eenzelfde huishouden kent geen maximumaantal.
  • Bij uitvaarten geldt vanaf 9 november 2020 een maximum van 30 personen.
  • Bij huwelijksvoltrekkingen geldt vanaf 9 november 2020 een maximum van 20 personen. 
  • Op het maximumaantal personen in een gezelschap van 2 personen, of het maximumaantal personen dat samenkomt in een binnenruimte gelden een aantal uitzonderingen, waaronder bijvoorbeeld (o.a.):
   • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet Openbare manifestaties;
   • het belijden van godsdienst of levensovertuiging;
   • zorginstellingen;
   • vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale staten, het algemeen bestuur van een waterschap of andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
   • samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van bedrijfsprocessen;
   • kinderopvang, onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en educatieve activiteiten;
   • gebouwen voor jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar;
   • hotels voor zover het gaat over hotelgasten.

  Maatregelen voor de horeca en evenementen

  • Alle eet- en drinkgelegenheden blijven gesloten. Dit geldt ook voor bijbehorende terrassen. Uitgezonderd zijn:
   • hotels voor hotelgasten;
   • uitvaartcentra;
   • luchthavens voorbij de security check.
  • Afhalen van eten en drinken blijft wel mogelijk tot 01:00 uur ‘s nachts en vanaf 07:00 uur ‘s morgens. De eet- en drinkgelegenheid mag uitsluitend voor deze afhaalfunctie bezoekers ontvangen. Coffeeshops mogen tot 20:00 uur bezoekers ontvangen, enkel voor afhaal. De openingstijden zijn afhankelijk van de gemeentelijke APV.
  • Verkoop of bezorging van alcohol is na 20:00 uur verboden. 
  • Het is niet toegestaan na 20:00 uur alcohol te nuttigen of voor handen te hebben in de openbare ruimte. Een persoon die alcohol koopt en naar huis gaat, moet zorgen dat hij voor 20:00 thuis is.
  • Evenementen, waaronder ook beurzen en congressen, zijn verboden. Uitzondering hierop zijn:
   • markten;
   • wedstrijden van sporters met een A-status en eerste- en eredivisie in het betaald voetbal;
   • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

  Winkelen en boodschappen

  • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur, met uitzondering van de levensmiddelenbranche.
  • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd, kan (een deel van) een locatie gesloten worden.
  • Supermarkten hebben minimaal twee keer per dag speciale winkeltijden voor ouderen en kwetsbaren.

  Onderwijs
  In het voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen buiten de les een niet-medisch mondkapje.

  Sport en spel

  • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Dit mag individueel of in teamverband met maximaal 2 personen, exclusief trainer. Groepslessen en wedstrijden zijn niet toegestaan. Uitgezonderd zijn:
   • topsporters met status in aangewezen locaties;
   • voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de eredivisie en eerste divisie.
  • Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat sporten in teamverband wel is toegestaan. Onderlinge partijtjes met teams binnen de eigen club zijn toegestaan.
  • Toeschouwers bij sportactiviteiten zijn niet toegestaan. Dit geldt ook voor sportactiviteiten van kinderen tot 18 jaar. Begeleiding is hiervan uitgezonderd.
  • Zwembaden zijn gesloten.
  • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
  • Toiletvoorzieningen blijven geopend.

  Locaties toegankelijk voor publiek

  Alle publiek toegankelijke locaties zoals musea, theaters, seksclubs, casino's, bioscopen, pretparken, dierenparken, kinderboerderijen, zwembaden en bibliotheken zijn gesloten.

  Reizen

  • Blijf zoveel mogelijk thuis.
  • Vermijd niet-noodzakelijk reizen.
  • Ga je op vakantie? Blijf dan zoveel mogelijk op je vakantieadres.
  • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukke plekken.
  • Voor het buitenland geldt: maak en boek geen reizen naar het buitenland tot medio januari, tenzij het strikt noodzakelijk is. Reizen naar de Caribische delen van het Koninkrijk zijn hiervan uitgesloten.
  • Komt u terug uit een gebied met oranje reisadvies? Dan gaat u 10 dagen in thuisquarantaine.
  • Alle reizigers vanaf 13 jaar, dragen een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer of het bedrijfsmatig personenvervoer, bijvoorbeeld: touringcarbedrijven, taxibedrijven, bedrijfsbusjes of personenauto’s.
  • Voor gezamenlijk reizen per auto geldt het dringende advies om als u niet tot hetzelfde huishouden behoort een niet-medisch mondkapje te dragen.

  Registratieplicht voor contactberoepen

  • Beoefenaars van contactberoepen werken met een reservering en verifiëren vooraf de gezondheid van klanten.
  • Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren. Deze gegevens worden 14 dagen door de beroepsbeoefenaar bewaard ten behoeve van het bron- en contactonderzoek van de GGD en daarna vernietigd. Uitgezonderd van deze registratieplicht zijn:
   • (para)medische zorgverleners, sekswerkers, mantelzorgers, geestelijk bedienaars, toezichthouders, handhavers en medewerkers van de hulpdiensten en degenen die werkzaam zijn bij een justitiële inrichting. 

  Dragen van niet-medische mondkapjes
  In heel Nederland geldt het dringende advies aan iedereen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes, zoals:

  • winkels
  • gemeentehuizen
  • stations
  • vliegvelden
  • parkeergarages
  • benzinestations

  In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen, maar ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een mondkapje meestal niet mogelijk.

  Hier vindt u de volledige tekst van de 16e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden.

 7. Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown

  Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal coronabesmettingen te doorbreken. Maar om de daling te versnellen, gelden voor 2 weken extra maatregelen. Volhouden blijft belangrijk, voor jezelf én voor je naasten.

  Kijk voor meer informatie en een overzicht van de maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

  De veelgestelde vragen op deze website worden bijgewerkt en er wordt gewerkt aan een nieuwe noodverordening.

  201103_maatr_3nov_11_1080x1350.png

 8. Waarschuwing voor commerciële coronatesten

  De GGD Hollands Midden waarschuwt voor commerciële testen. Het aanbod van commerciële coronatestbureaus en particuliere teststraten in de veiligheidsregio Hollands Midden neemt toe. Iedereen die dat wil kan hier een coronatest laten doen. Het zijn commerciële testen, waar een vergoeding voor gevraagd wordt. Deze testen mogen alleen uitgevoerd worden als ze gecertificeerd zijn. Dit betekent echter niet dat ze dan ook allemaal door het RIVM gevalideerd – op betrouwbaarheid gecontroleerd – zijn. Er kan dus niet aangegeven worden wat de betrouwbaarheid van de uitslag van deze weliswaar gecertificeerde testen is.   

  Wij adviseren iedereen nadrukkelijk om vooraf na te gaan of de test die gebruikt wordt door een commerciële partij ook gevalideerd is. De coronatesten van de GGD Hollands Midden voldoen aan de hoogst gestelde eisen, en gelden als het meest betrouwbaar. Deze testen zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Mocht u toch gebruik maken van een commerciële of particuliere testaanbieder, dan adviseren wij u het volgende: 

  • Laat u alleen testen met een gecertificeerde en gevalideerde test. Alleen als een bedrijf met een goedgekeurde test en een geaccrediteerd laboratorium werkt, wordt de uitslag geaccepteerd.
  • Test u positief? Dan geldt altijd dat u thuisblijft tot 24 uur nadat de klachten helemaal weg zijn. Is de test gedaan met een niet-gevalideerde test, dan moet u zich alsnog (gratis) laten testen door de GGD met een PCR-test. Een medewerker van de GGD stelt de diagnose COVID-19 bij u vast en bovendien kan er dan een bron- en contactonderzoek gestart worden wat helpt om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
  • Huisgenoten gaan volgens de regels in quarantaine en dat geldt ook voor nauwe contacten.
  • Indien de test niet aantoonbaar gevalideerd is, geldt dat ook een negatieve testuitslag niet betrouwbaar is. Blijf ook dan bij klachten thuis en maak een testafspraak bij de GGD om de diagnose COVID-19 definitief uit te sluiten.

  De GGD Hollands Midden breidt haar team voortdurend uit op basis van de toenemende vraag naar testcapaciteit. De kans is groot dat u een afspraak kunt maken en al de volgende dag op een locatie in de buurt gratis getest kunt worden. Wilt u zich laten testen? Bel dan 0800 - 1202 of ga naar www.coronatest.nl voor een afspraak. Heeft u vragen m.b.t. uw gezondheid of specifiek het testen in de veiligheidsregio Hollands Midden? Die kunt u stellen bij het callcenter van de GGD Hollands Midden: 085-0782878.

 9. Coronavirus: horeca en evenementen

  Als gevolg van het oplopende aantal besmettingen moeten sociale contacten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom is de horeca vanaf 14 oktober 2020 gesloten. Ook de meeste evenementen zijn verboden. Vanaf 20.00 uur is het niet toegestaan om alcohol te verkopen, bezorgen of te nuttigen in de openbare ruimte. Informeer je goed over maatregelen die gelden.

 10. 15e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 14 oktober

  Vanaf woensdag 14 oktober 2020 22:00 uur geldt de ‘15e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden’.

   Het aantal coronabesmettingen in de Veiligheidsregio Hollands Midden is zeer zorgelijk. Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen en kon zich opnieuw en in hoog tempo verspreiden. Het kabinet heeft daarom besloten tot een gedeeltelijke lockdown om deze snelle verspreiding van het virus te stoppen. Alle maatregelen zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen snel daalt. De maatregelen zijn zeer fors, maar grijpen in daar waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en een striktere handhaving ervan, moeten we samen met elkaar het coronavirus stoppen.

  De belangrijkste basisregels blijven gelden:

  • houd 1,5 meter afstand van elkaar;
  • vermijd drukke plekken, of kom later terug;
  • werk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
  • pas de hygiëneregels toe;
  • draag een mondkapje in publieke ruimtes;
  • bij klachten: blijf thuis en laat u testen;
  • is een huisgenoot positief getest, dan blijft u ook thuis.

  De snelle toename van het aantal besmettingen de afgelopen weken is zichtbaar in vrijwel alle leeftijdsgroepen. Om deze snelle toename te stoppen gelden in heel Nederland de volgende maatregelen:

  Maatregelen voor thuis

  • Voor de thuissituatie geldt het dringende advies het maximale aantal bezoekers te beperken tot 3 per dag, excl. kinderen t/m 12 jaar.
  • Neem de regels die gelden voor thuisquarantaine strikt in acht. 
  • Blijf thuis bij klachten, ontvang geen bezoek en laat u testen. Terwijl u wacht op de uitslag blijft u thuis.

  Maatregelen voor groepen

  • In binnenruimtes waar mensen zitten, geldt een maximumaantal van 30 personen, niet behorend tot hetzelfde gezelschap. Het maximum van 30 personen is inclusief kinderen.
  • Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen als ze uit verschillende huishoudens komen.
  • Personen uit eenzelfde huishouden kent geen maximumaantal.
  • Op het maximumaantal personen in een gezelschap van 4 personen, of het maximumaantal personen dat samenkomt in een binnenruimte gelden een aantal uitzonderingen, waaronder bijvoorbeeld (o.a.):
   • uitvaartplechtigheden en huwelijksvoltrekkingen;
   • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
   • het belijden van godsdienst of levensovertuiging;
   • zorginstellingen;
   • vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale staten, het algemeen bestuur van een waterschap of andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
   • samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van bedrijfsprocessen;
   • kinderopvang, onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en educatieve activiteiten;
   • gebouwen voor jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar;
   • hotels voor zover het gaat over hotelgasten.

  Maatregelen voor de horeca en evenementen

  • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Dit geldt ook voor bijbehorende terrassen. Uitgezonderd zijn:
   • hotels voor hotelgasten;
   • uitvaartcentra;
   • luchthavens voorbij de security check.
  • Onder eet- en drinkgelegenheden worden ook begrepen: coffeeshops, shisha-lounges alsmede eet- en drinkgelegenheden in bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs. Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie. Bijvoorbeeld, de bar in het casino, bioscoop of theater.
  • Afhalen van eten en drinken blijft wel mogelijk tot 01:00 uur ‘s nachts en vanaf 07:00 uur ‘s morgens. De eet- en drinkgelegenheid mag uitsluitend voor deze afhaalfunctie bezoekers ontvangen. Coffeeshops zijn gesloten en mogen alleen tussen 07:00 en 20:00 uur bezoekers ontvangen, enkel voor afhaal.
  • Verkoop of bezorging van alcohol is na 20:00 uur verboden. 
  • Het is niet toegestaan na 20:00 uur alcohol voor handen te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte. Een persoon die alcohol koopt en naar huis gaat, moet zorgen dat hij voor 20:00 thuis is.
  • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
   • markten;
   • beurzen en congressen;
   • bioscopen en theaters en vergelijkbare culturele instellingen;
   • musea, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie;
   • casino’s, arcadehallen en speelhallen;
   • wedstrijden van sporters met een A-status en Eerste- en Eredivisie in het betaald voetbal;
   • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

  Winkelen en boodschappen

  • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur, met uitzondering van de levensmiddelenbranche.
  • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd, kan (een deel van) een locatie gesloten worden.
  • Supermarkten hebben minimaal twee keer per dag speciale winkeltijden voor ouderen en kwetsbaren.

  Onderwijs
  In het voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen buiten de les een niet-medisch mondkapje.

  Sport en spel

  • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Dit mag individueel of in teamverband met maximaal 4 personen, exclusief trainer. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Uitgezonderd zijn:
   • topsporters met status in aangewezen locaties;
   • voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
  • Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat sporten in teamverband wel is toegestaan. Onderlinge partijtjes met teams binnen de eigen club zijn toegestaan.
  • Toeschouwers bij sportactiviteiten zijn niet toegestaan. Dit geldt ook voor sportactiviteiten van kinderen tot 18 jaar. Begeleiding is hiervan uitgezonderd.
  • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten. Kleedkamers van zwembaden zijn hiervan uitgezonderd.
  • Toiletvoorzieningen blijven geopend.

  Doorstroomlocaties
  Op zogenaamde doorstroomlocaties - met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen - geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak. Denk bijvoorbeeld aan monumenten, bibliotheken, musea, dierentuinen en themaparken.

  Reizen

  • Reis zo min mogelijk.
  • Ga je op herfstvakantie? Blijf dan zoveel mogelijk op je vakantieadres.
  • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukke plekken.
  • Voor het buitenland geldt: volg de reisadviezen van Buitenlandse Zaken.
  • Alle reizigers in het openbaar vervoer vanaf 13 jaar, dragen een niet-medisch mondkapje.

  Registratieplicht voor contactberoepen
  Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren. Deze gegevens worden 14 dagen door de beroepsbeoefenaar bewaard ten behoeve van het bron- en contactonderzoek van de GGD en daarna vernietigd.

  Uitgezonderd van deze registratieplicht zijn: (para)medische zorgverleners, sekswerkers, mantelzorgers, geestelijk bedienaars, toezichthouders, handhavers en medewerkers van de hulpdiensten of personen die werkzaam zijn bij een justitiële inrichting. 

  Bij alle contactberoepen dragen de dienstverlener en klant (vanaf 13 jaar) een niet-medisch mondkapje.

  Dragen van niet-medische mondkapjes
  In heel Nederland geldt het dringende advies aan iedereen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes, zoals:

  • winkels
  • musea
  • gemeentehuizen
  • stations
  • vliegvelden
  • parkeergarages
  • benzinestations
  • restaurants, cafés, theaters en concertzalen

  In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen, maar ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een mondkapje meestal niet mogelijk.

  Hier vindt u de volledige tekst van de 15e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden.

 11. Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

  Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Als we ons samen aan de basisregels en maatregelen houden, kunnen we corona onder controle krijgen.

  Kijk voor meer informatie en een overzicht van de maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

  De veelgestelde vragen op deze website worden bijgewerkt en er wordt gewerkt aan een nieuwe noodverordening.

  gedeeltelijke_lockdown.jpeg

 12. Dringend advies tot dragen van mondkapjes

  Vanaf woensdag 30 september geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes zoals:

  • winkels
  • musea
  • gemeentehuizen
  • stations
  • vliegvelden
  • parkeergarages
  • benzinestations
  • restaurants, cafés, theaters en concertzalen
  • bij de uitvoering van contactberoepen (zowel voor de dienstverlener als de klant).

  Het is geen verplichting, maar het is wel een dringend advies. In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen. Maar ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een mondkapje meestal niet mogelijk.

  Meer informatie over mondkapjes is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

  mondkapjes_factsheet02_1080x1350.png

Menu