1. Informatie Coronavirus

  Op deze website vindt u informatie van de veiligheidsregio over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. In acute situaties bij rampen en crises is dit de plek voor het liveblog, maar in deze crisis plaatsen we hier regelmatig updates over de stand van zaken en uitleg over de geldende noodverordening in Veiligheidsregio Hollands Midden. Meer informatie en actuele adviezen kunt u vinden op de websites: www.rivm.nl, www.ggdhm.nl en www.eengezonderhollandsmidden.nl. Via de tegel ‘Direct naar Atlas’ vindt u de recente cijfers van de gemeenten in onze regio. Vragen? Bel met het landelijke publieksinformatienummer 088-1351 (08:00-20:00 uur). Voor gemeentelijke informatie klik op tabje over deze website en kies uw gemeente.

 2. Liveblog

 3. Waarschuwing voor commerciële coronatesten

  De GGD Hollands Midden waarschuwt voor commerciële testen. Het aanbod van commerciële coronatestbureaus en particuliere teststraten in de veiligheidsregio Hollands Midden neemt toe. Iedereen die dat wil kan hier een coronatest laten doen. Het zijn commerciële testen, waar een vergoeding voor gevraagd wordt. Deze testen mogen alleen uitgevoerd worden als ze gecertificeerd zijn. Dit betekent echter niet dat ze dan ook allemaal door het RIVM gevalideerd – op betrouwbaarheid gecontroleerd – zijn. Er kan dus niet aangegeven worden wat de betrouwbaarheid van de uitslag van deze weliswaar gecertificeerde testen is.   

  Wij adviseren iedereen nadrukkelijk om vooraf na te gaan of de test die gebruikt wordt door een commerciële partij ook gevalideerd is. De coronatesten van de GGD Hollands Midden voldoen aan de hoogst gestelde eisen, en gelden als het meest betrouwbaar. Deze testen zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Mocht u toch gebruik maken van een commerciële of particuliere testaanbieder, dan adviseren wij u het volgende: 

  • Laat u alleen testen met een gecertificeerde en gevalideerde test. Alleen als een bedrijf met een goedgekeurde test en een geaccrediteerd laboratorium werkt, wordt de uitslag geaccepteerd.
  • Test u positief? Dan geldt altijd dat u thuisblijft tot 24 uur nadat de klachten helemaal weg zijn. Is de test gedaan met een niet-gevalideerde test, dan moet u zich alsnog (gratis) laten testen door de GGD met een PCR-test. Een medewerker van de GGD stelt de diagnose COVID-19 bij u vast en bovendien kan er dan een bron- en contactonderzoek gestart worden wat helpt om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
  • Huisgenoten gaan volgens de regels in quarantaine en dat geldt ook voor nauwe contacten.
  • Indien de test niet aantoonbaar gevalideerd is, geldt dat ook een negatieve testuitslag niet betrouwbaar is. Blijf ook dan bij klachten thuis en maak een testafspraak bij de GGD om de diagnose COVID-19 definitief uit te sluiten.

  De GGD Hollands Midden breidt haar team voortdurend uit op basis van de toenemende vraag naar testcapaciteit. De kans is groot dat u een afspraak kunt maken en al de volgende dag op een locatie in de buurt gratis getest kunt worden. Wilt u zich laten testen? Bel dan 0800 - 1202 of ga naar www.coronatest.nl voor een afspraak. Heeft u vragen m.b.t. uw gezondheid of specifiek het testen in de veiligheidsregio Hollands Midden? Die kunt u stellen bij het callcenter van de GGD Hollands Midden: 085-0782878.

 4. Coronavirus: horeca en evenementen

  Als gevolg van het oplopende aantal besmettingen moeten sociale contacten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom is de horeca vanaf 14 oktober 2020 gesloten. Ook de meeste evenementen zijn verboden. Vanaf 20.00 uur is het niet toegestaan om alcohol te verkopen, bezorgen of te nuttigen in de openbare ruimte. Informeer je goed over maatregelen die gelden.

 5. 15e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 14 oktober

  Vanaf woensdag 14 oktober 2020 22:00 uur geldt de ‘15e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden’.

   Het aantal coronabesmettingen in de Veiligheidsregio Hollands Midden is zeer zorgelijk. Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen en kon zich opnieuw en in hoog tempo verspreiden. Het kabinet heeft daarom besloten tot een gedeeltelijke lockdown om deze snelle verspreiding van het virus te stoppen. Alle maatregelen zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen snel daalt. De maatregelen zijn zeer fors, maar grijpen in daar waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en een striktere handhaving ervan, moeten we samen met elkaar het coronavirus stoppen.

  De belangrijkste basisregels blijven gelden:

  • houd 1,5 meter afstand van elkaar;
  • vermijd drukke plekken, of kom later terug;
  • werk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
  • pas de hygiëneregels toe;
  • draag een mondkapje in publieke ruimtes;
  • bij klachten: blijf thuis en laat u testen;
  • is een huisgenoot positief getest, dan blijft u ook thuis.

  De snelle toename van het aantal besmettingen de afgelopen weken is zichtbaar in vrijwel alle leeftijdsgroepen. Om deze snelle toename te stoppen gelden in heel Nederland de volgende maatregelen:

  Maatregelen voor thuis

  • Voor de thuissituatie geldt het dringende advies het maximale aantal bezoekers te beperken tot 3 per dag, excl. kinderen t/m 12 jaar.
  • Neem de regels die gelden voor thuisquarantaine strikt in acht. 
  • Blijf thuis bij klachten, ontvang geen bezoek en laat u testen. Terwijl u wacht op de uitslag blijft u thuis.

  Maatregelen voor groepen

  • In binnenruimtes waar mensen zitten, geldt een maximumaantal van 30 personen, niet behorend tot hetzelfde gezelschap. Het maximum van 30 personen is inclusief kinderen.
  • Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen als ze uit verschillende huishoudens komen.
  • Personen uit eenzelfde huishouden kent geen maximumaantal.
  • Op het maximumaantal personen in een gezelschap van 4 personen, of het maximumaantal personen dat samenkomt in een binnenruimte gelden een aantal uitzonderingen, waaronder bijvoorbeeld (o.a.):
   • uitvaartplechtigheden en huwelijksvoltrekkingen;
   • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
   • het belijden van godsdienst of levensovertuiging;
   • zorginstellingen;
   • vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale staten, het algemeen bestuur van een waterschap of andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
   • samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van bedrijfsprocessen;
   • kinderopvang, onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en educatieve activiteiten;
   • gebouwen voor jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar;
   • hotels voor zover het gaat over hotelgasten.

  Maatregelen voor de horeca en evenementen

  • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Dit geldt ook voor bijbehorende terrassen. Uitgezonderd zijn:
   • hotels voor hotelgasten;
   • uitvaartcentra;
   • luchthavens voorbij de security check.
  • Onder eet- en drinkgelegenheden worden ook begrepen: coffeeshops, shisha-lounges alsmede eet- en drinkgelegenheden in bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs. Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie. Bijvoorbeeld, de bar in het casino, bioscoop of theater.
  • Afhalen van eten en drinken blijft wel mogelijk tot 01:00 uur ‘s nachts en vanaf 07:00 uur ‘s morgens. De eet- en drinkgelegenheid mag uitsluitend voor deze afhaalfunctie bezoekers ontvangen. Coffeeshops zijn gesloten en mogen alleen tussen 07:00 en 20:00 uur bezoekers ontvangen, enkel voor afhaal.
  • Verkoop of bezorging van alcohol is na 20:00 uur verboden. 
  • Het is niet toegestaan na 20:00 uur alcohol voor handen te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte. Een persoon die alcohol koopt en naar huis gaat, moet zorgen dat hij voor 20:00 thuis is.
  • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
   • markten;
   • beurzen en congressen;
   • bioscopen en theaters en vergelijkbare culturele instellingen;
   • musea, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie;
   • casino’s, arcadehallen en speelhallen;
   • wedstrijden van sporters met een A-status en Eerste- en Eredivisie in het betaald voetbal;
   • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

  Winkelen en boodschappen

  • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur, met uitzondering van de levensmiddelenbranche.
  • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd, kan (een deel van) een locatie gesloten worden.
  • Supermarkten hebben minimaal twee keer per dag speciale winkeltijden voor ouderen en kwetsbaren.

  Onderwijs
  In het voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen buiten de les een niet-medisch mondkapje.

  Sport en spel

  • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Dit mag individueel of in teamverband met maximaal 4 personen, exclusief trainer. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Uitgezonderd zijn:
   • topsporters met status in aangewezen locaties;
   • voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
  • Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat sporten in teamverband wel is toegestaan. Onderlinge partijtjes met teams binnen de eigen club zijn toegestaan.
  • Toeschouwers bij sportactiviteiten zijn niet toegestaan. Dit geldt ook voor sportactiviteiten van kinderen tot 18 jaar. Begeleiding is hiervan uitgezonderd.
  • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten. Kleedkamers van zwembaden zijn hiervan uitgezonderd.
  • Toiletvoorzieningen blijven geopend.

  Doorstroomlocaties
  Op zogenaamde doorstroomlocaties - met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen - geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak. Denk bijvoorbeeld aan monumenten, bibliotheken, musea, dierentuinen en themaparken.

  Reizen

  • Reis zo min mogelijk.
  • Ga je op herfstvakantie? Blijf dan zoveel mogelijk op je vakantieadres.
  • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukke plekken.
  • Voor het buitenland geldt: volg de reisadviezen van Buitenlandse Zaken.
  • Alle reizigers in het openbaar vervoer vanaf 13 jaar, dragen een niet-medisch mondkapje.

  Registratieplicht voor contactberoepen
  Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren. Deze gegevens worden 14 dagen door de beroepsbeoefenaar bewaard ten behoeve van het bron- en contactonderzoek van de GGD en daarna vernietigd.

  Uitgezonderd van deze registratieplicht zijn: (para)medische zorgverleners, sekswerkers, mantelzorgers, geestelijk bedienaars, toezichthouders, handhavers en medewerkers van de hulpdiensten of personen die werkzaam zijn bij een justitiële inrichting. 

  Bij alle contactberoepen dragen de dienstverlener en klant (vanaf 13 jaar) een niet-medisch mondkapje.

  Dragen van niet-medische mondkapjes
  In heel Nederland geldt het dringende advies aan iedereen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes, zoals:

  • winkels
  • musea
  • gemeentehuizen
  • stations
  • vliegvelden
  • parkeergarages
  • benzinestations
  • restaurants, cafés, theaters en concertzalen

  In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen, maar ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een mondkapje meestal niet mogelijk.

  Hier vindt u de volledige tekst van de 15e Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden.

 6. Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

  Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Als we ons samen aan de basisregels en maatregelen houden, kunnen we corona onder controle krijgen.

  Kijk voor meer informatie en een overzicht van de maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

  De veelgestelde vragen op deze website worden bijgewerkt en er wordt gewerkt aan een nieuwe noodverordening.

  gedeeltelijke_lockdown.jpeg

 7. Dringend advies tot dragen van mondkapjes

  Vanaf woensdag 30 september geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes zoals:

  • winkels
  • musea
  • gemeentehuizen
  • stations
  • vliegvelden
  • parkeergarages
  • benzinestations
  • restaurants, cafés, theaters en concertzalen
  • bij de uitvoering van contactberoepen (zowel voor de dienstverlener als de klant).

  Het is geen verplichting, maar het is wel een dringend advies. In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen. Maar ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een mondkapje meestal niet mogelijk.

  Meer informatie over mondkapjes is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

  mondkapjes_factsheet02_1080x1350.png

 8. Ontheffing voor gebouwen van regionale betekenis

  De Veiligheidsregio Hollands Midden verleent ontheffing aan 9 culturele instellingen in de regio zodat zij meer dan 30 bezoekers per voorstelling mogen ontvangen. De bestaande RIVM-richtlijnen en overige bepalingen uit de noodverordening moeten hierbij uiteraard gewaarborgd worden. Het gaat om een uitzondering op de maatregel van het kabinet dat in binnenruimten nog maar 30 personen zijn toegestaan. Het kabinet staat deze uitzondering aan de veiligheidsregio’s toe bij ‘gebouwen die van groot belang zijn voor de regio’.

  De ontheffingen worden tijdelijk verleend en zijn in eerste instantie van kracht tot 19 oktober 2020. Onder voorbehoud van de ontwikkelingen in de besmettingen en besluiten van het kabinet beoordeelt de veiligheidsregio daarna of meer instellingen in aanmerking kunnen komen, of dat er juist afgeschaald moet worden.

  Hier vindt u de volledige tekst van het besluit tot verlening van ontheffing 
  Hier vindt u de volledige tekst van de toelichting bij dit besluit

 9. 14e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 29 september 2020

  Vanaf dinsdag 29 september 2020 18:00 uur geldt de ‘14e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden’.

  Op veel vlakken gaat het goed, maar het gaat niet goed genoeg. De aantallen besmettingen lopen snel op. Het aantal ziekenhuis- en IC-opnames ook. Ingrijpen is nu nodig, om erger te voorkomen. Daarom is het noodzakelijk om een aantal extra maatregelen te treffen. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • een gezelschap bestaat uit maximaal 4 personen (uitgezonderd eenzelfde huishouden en personen tot en met 12 jaar);
  • buiten maximaal 40 personen (die geen gezelschap vormen);
  • binnen maximaal 30 personen per ruimte (die geen gezelschap vormen);
  • horeca sluitingstijd: 22:00 uur (inloop 21:00 uur);
  • sportkantines zijn helemaal gesloten;
  • registratie bij contactberoepen.

  De belangrijkste basisregels blijven gelden:

  • houd 1,5 meter afstand van elkaar;
  • vermijd drukte;
  • werk thuis indien mogelijk;
  • pas de hygiëneregels toe;
  • wie klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen;
  • is een huisgenoot positief getest, dan blijf je ook thuis.

  Ten opzichte van de vorige noodverordening gelden er in veiligheidsregio Hollands Midden nieuwe landelijke maatregelen om de snelle toename van coronabesmettingen te stoppen. In deze maatregelen wordt er onderscheid gemaakt tussen regels die gelden voor ‘binnen’ en ‘buiten’.

  Bij de regels voor binnen wordt er een verschil gemaakt tussen woningen, binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea) en binnenruimtes waar mensen op één plaats zijn (bioscopen, cafés). Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.

  Wat is een gezelschap?

  Een gezelschap is, in aansluiting op het spraakgebruik, de persoon of de personen met wie men samen is, al dan niet in aanwezigheid van anderen die niet tot het gezelschap behoren. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van “zich ophouden in een gezelschap” is het in ieder geval van belang of de personen bij elkaar horen vanuit het oogpunt van de relatie (bijvoorbeeld familie, een vriendengroep, een reisgezelschap, een sportteam of leden van een vereniging die gezamenlijk een ruimte bezoeken), of de aard van de gelegenheid (bijvoorbeeld een bruiloft, verjaardagsfeest of borrel voor genodigden).

  Verscherping maatregelen die gelden voor ‘binnen’

  Maatregelen in de thuissituatie:

  Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet anders kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.

  Voor bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon geldt het nadrukkelijk advies dit te beperken tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en is exclusief kinderen tot en met 12 jaar.

  Maatregelen op locaties anders dan thuis:

  • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt. Op het maximum van 4 personen in een gezelschap geldt een aantal uitzonderingen waaronder uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen.
  • Het aantal personen dat samenkomt per ruimte wordt beperkt tot 30, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. Op dit maximum van dat personen voor samenkomsten geldt een aantal uitzonderingen.
  • Voor doorstroomlocaties, met uitzondering van de detailhandel en markten, wordt door de veiligheidsregio in overleg met de locatie, het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand. Deze maatregel geldt vanaf 5 oktober.
  • De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden. In overleg met de brancheorganisaties wordt, op basis van de lokale situatie, invulling gegeven aan de verplichting voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche om 2 keer per dag een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn. Deze maatregel geldt vanaf 5 oktober.
  • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21:00 inloop, om 22:00 uur is de zaak gesloten.
   • Voor eet- en drinkgelegenheden waar eten en drinken kan worden afgehaald voor gebruik elders, geldt dat bezoekers voor gebruik van deze van de afhaalfunctie mogen worden toegelaten tot 02:00 uur mits te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden kan worden. Deze eet- en drinkgelegenheden dienen om 02:00 uur voor publiek gesloten te zijn en mogen na 22:00 uur geen alcohol verstrekken.
  • Sportkantines zijn gesloten.
  • In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren. Deze gegevens worden 14 dagen door de exploitant bewaard ten behoeve van het bron- en contactonderzoek van de GGD en daarna vernietigd.
  • Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals in monumenten, bibliotheken en musea, maar met uitzondering van de detailhandel en de markten, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. Hierover vindt overleg plaats met onder meer de culturele sector.

  Registratieplicht voor contactberoepen

  Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren. Deze gegevens worden 14 dagen door de exploitant bewaard ten behoeve van het bron- en contactonderzoek van de GGD en daarna vernietigd.

  Uitgezonderd van deze registratieplicht zijn: (para)medische zorgverleners, sekswerkers, mantelzorgers, geestelijk bedienaars, toezichthouders, handhavers en medewerkers van de hulpdiensten of personen die werkzaam zijn bij een justitiële inrichting. 

  Maatregelen voor de horeca

  In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen), hebben ze een vaste zitplaats en leven ze hygiënemaatregelen (o.a. handen wassen en niezen in elleboog) na. Daarnaast vindt er altijd een reservering en gezondheidscheck plaats. Eet- en drinkgelegenheden (waaronder ook coffeeshops, shisha-lounges, bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs) in heel Nederland laten vanaf 21 uur geen nieuwe bezoekers meer toe worden. Om uiterlijk 22.00 uur sluiten eet- en drinkgelegenheden hun deuren. Meer informatie over maatregelen in de horeca.

  Verscherping maatregelen die gelden voor ‘buiten’

  Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.

  • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in kermissen, dieren- of animatieparken, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter en de garantie dat de basismaatregelen in acht kunnen worden genomen. Hierover gaat de veiligheidsregio met betrokken instanties in gesprek.  
  • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.
  • Het dringend advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.
  • Het dragen van niet-medische mondkapjes blijft in het openbaar vervoer verplicht.
  • Voor een aantal situaties zijn uitzonderingen gemaakt, omdat hier een recht op samenkomsten is. Of omdat het noodzakelijk dat mensen samen ergens heen moeten kunnen.

  Samenkomsten >50 personen niet meer toegestaan
  Met ingang van de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet op 28 september bekend heeft gemaakt zijn samenkomsten van meer dan 50 personen niet meer toegestaan. De meldplicht voor organisatoren van samenkomsten voor meer dan 50 personen, zoals benoemd in de 12e en 13e noodverordening, komt dan ook te vervallen.

  Ontheffing voor gebouwen van regionale betekenis

  De Veiligheidsregio Hollands Midden verleent ontheffing aan 9 culturele instellingen in de regio zodat zij meer dan 30 bezoekers per voorstelling mogen ontvangen. De bestaande RIVM-richtlijnen en overige bepalingen uit de noodverordening moeten hierbij uiteraard gewaarborgd worden. Het gaat om een uitzondering op de maatregel van het kabinet dat in binnenruimten nog maar 30 personen zijn toegestaan. Het kabinet staat deze uitzondering aan de veiligheidsregio’s toe bij ‘gebouwen die van groot belang zijn voor de regio’.

  De ontheffingen worden tijdelijk verleend en zijn in eerste instantie van kracht tot 19 oktober 2020. Onder voorbehoud van de ontwikkelingen in de besmettingen en besluiten van het kabinet beoordeelt de veiligheidsregio daarna of meer instellingen in aanmerking kunnen komen, of dat er juist afgeschaald moet worden.

  Hier vindt u de volledige tekst van het besluit tot verlening van ontheffing
  Hier vindt u de volledige tekst van de toelichting bij dit besluit

  Regionale extra maatregelen

  Voorzitters van veiligheidsregio’s behouden de mogelijkheid om specifiek regionaal extra maatregelen te nemen. Binnen Veiligheidsregio Hollands Midden blijven we in samenwerking met velen, zoals gemeenten, besturen en medewerkers van vele verschillende maatschappelijk betrokken organisaties de boodschap tot naleving van de maatregelen zo goed mogelijk laten doordringen in de haarvaten van de samenleving. We moeten met elkaar scherp blijven op de basismaatregelen die onverminderd van kracht blijven.  

  Extra geboden of verboden zijn daarom in de Veiligheidsregio Hollands Midden, in aanvulling op de nieuwe landelijke maatregelen, momenteel nog niet aan de orde.

 10. Nieuwe landelijke maatregelen tegen het coronavirus

  Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal contactmomenten sterk terugdringen, zodat we strengere maatregelen en verdere verspreiding van het coronavirus kunnen voorkomen. Per 29 september 19.00uur gelden de volgende maatregelen:

  landelijke_maatregelen_29_september_1800_uur.pdf

  200928 landelijke maatregelen 1080x1350 1

 11. 13e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 27 september 2020

  Vanaf zondag 27 september 2020 18:00 uur geldt de ‘13e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden’.
  Ten opzichte van de vorige noodverordening is een aantal wijzigingen doorgevoerd:

  • Openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer zijn toegevoegd aan de lijst waarvoor de meldplicht voor samenkomsten niet geldt.
  • Coffeeshops, shisha-lounges, bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs moeten om 01.00uur ‘s nachts dicht. Dit is ter verduidelijking toegevoegd.

  Hier vindt u de volledige tekst van de noodverordening.

 12. 12e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 20 september 2020

  Vanaf zondag 20 september 2020 18:00 uur geldt de ‘12e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden’.

  Het gaat niet goed. Het aantal coronabesmettingen in ons land stijgt te hard en Hollands Midden is één van de zes regio’s waar het aantal besmettingen het snelst toeneemt. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan worden de geldende maatregelen verscherpt.

  De belangrijkste basisregels blijven gelden: houd 1,5 meter afstand van elkaar, vermijd drukte, werk zoveel mogelijk thuis en pas de hygiëneregels toe. Wie klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen.

  Ten opzichte van de vorige noodverordening zijn in Hollands Midden en de omliggende regio’s de maatregelen aangescherpt. Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd:

  Verscherping maatregelen eet- en drinkgelegenheden
  Voor de eet- en drinkgelegenheden geldt er een uiterlijke sluitingstijd. Dat geldt ook voor gelegenheden waar eten en drinken kan worden afgehaald.

  • Bij eet- en drinkgelegenheden stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01:00 uur sluiten deze gelegenheden.
  • Eet- en drinkgelegenheden zijn tussen 01:00 uur en 06:00 uur gesloten voor bezoekers. Specifieke ochtendhoreca mag openen vanaf 04:00 uur.
  • Voor eet- en drinkgelegenheden waar eten en/of drinken kan worden afgehaald voor gebruik elders dan ter plaatse, geldt dat zij geopend mogen blijven tot 02:00 uur mits bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Het is voor deze gelegenheden verboden om na 01:00 uur alcohol te verstrekken voor gebruik ter plaatse (bijvoorbeeld tijdens het wachten op de bestelling) alsmede voor gebruik elders dan ter plaatse.
  • Als een eet- en/of drinkgelegenheid niet uitsluitend een afhaalfunctie heeft, geldt voor het gebruik van het restaurant of terras de hoofdregel dat na 00:00 uur geen nieuwe gasten mogen worden toegelaten en dat het restaurant en het terras om 01:00 uur dicht zijn. Uitsluitend voor de afhaalfunctie mag de eet- en/of drinkgelegenheid na 0:00 uur nog bezoekers ontvangen. Om 02:00 uur dient de eet- en/of drinkgelegenheid ook voor de afhaalfunctie gesloten te zijn.  
  • Onder eet- en drinkgelegenheden worden mede verstaan coffeeshops, shisha-lounges, bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen, sport- en verenigingskantines en stripclubs.

  Verbod op gezelschappen (binnen en buiten) van meer dan 50 personen
  Het is niet toegestaan om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten. Deze maatregel is ingesteld omdat als je ‘bij elkaar hoort’ het moeilijker is afstand te houden van de mensen met wie je samen bent dan van anderen. In gezelschappen ontstaan sneller een groter aantal contactmomenten dan tussen mensen die niet tot hetzelfde gezelschap behoren.

  Een gezelschap is, in aansluiting op het spraakgebruik, de persoon of de personen met wie men samen is, al dan niet in aanwezigheid van anderen die niet tot het gezelschap behoren. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van “zich ophouden in een gezelschap” is het in ieder geval van belang of de personen bij elkaar horen vanuit het oogpunt van de relatie (bijvoorbeeld familie, een vriendengroep, een reisgezelschap, een sportteam of leden van een vereniging die gezamenlijk een ruimte bezoeken), of de aard van de gelegenheid (bijvoorbeeld een bruiloft, verjaardagsfeest of borrel voor genodigden).

  Op deze regel is een aantal uitzonderingen van kracht, zoals:

  • demonstraties, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
  • het in gemeenschap met anderen belijden van godsdienst of levensovertuiging;
  • uitvaarten;
  • de beoefening van theater, dans of muziek in de vorm culturele uiting;
  • de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  • de uitoefening van het verenigingsrecht.

  Meldplicht voor organisatoren voor samenkomsten van meer dan 50 personen
  Voor organisatoren die samenkomsten organiseren voor meer dan 50 personen geldt een meldplicht, zowel binnen als buiten. Daarbij wordt iemand aangewezen die toezicht houdt op de coronamaatregelen. Deze meldplicht geldt niet voor:

  • eet- en drinkgelegenheden met een horecavergunning, tenzij het gaat om een besloten feest of partij;
  • samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met maximaal 100 personen per zelfstandige ruimte;
  • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
  • samenkomsten van personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;
  • een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
  • detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen en daarmee vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers;
  • onderwijsinstellingen.

  Organiseert u een samenkomst met meer dan 50 personen? Dan kunt u deze uiterlijk 48 uur van tevoren melden via het online meldingsformulier (update: dit is komen te vervallen met de 14e noodverordening).

  Regionale extra maatregelen
  Voorzitters van veiligheidsregio’s krijgen de mogelijkheid om specifiek regionaal extra maatregelen te nemen. Uit analyse van de GGD blijkt dat in de Veiligheidsregio Hollands Midden veruit de meeste besmettingen in de privésfeer plaatsvinden. Op de privésfeer van inwoners heeft de veiligheidsregio weinig directe invloed. Extra geboden of verboden zijn daarom in de Veiligheidsregio Hollands Midden, in aanvulling op de bovenstaande verscherpingen, momenteel nog niet aan de orde.

  Wel worden er acties ingezet om de urgentie van de geldende  maatregelen, meer dan ooit,  zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. We moeten met elkaar scherp blijven op de basismaatregelen die onverminderd van kracht blijven.

  De contacten met de verschillende doelgroepen worden de komende periode sterk geïntensiveerd. Met hulp van velen, zoals gemeenten, besturen en medewerkers van vele verschillende maatschappelijk betrokken organisaties willen we de urgentie van deze boodschap kracht bijzetten en laten doordringen tot in de haarvaten van de samenleving. Zo krijgen we deze boodschap zo goed mogelijk achter iedere voordeur. We moeten het samen blijven doen, samen volhouden en samen de schouders eronder blijven zetten. Want #alleensamen krijgen we het virus onder controle.   

  De specifiek regionale extra maatregelen en acties die de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft ingezet zijn benoemd in de onderstaande publicatie van vrijdag 18 september 20:26 uur.

  Hier vindt u de volledige tekst van de 12e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden.

  12e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 20 september 2020
Menu