Veelgestelde vragen

Ik wil thuis bezoek ontvangen, wat zijn de regels?

Op dit moment vinden de meeste besmettingen plaats achter de voordeur. Bij familiebijeenkomsten, verjaardagsfeestjes, buurtborrels en in vriendengroepen. Dat is nu de oorzaak van de meeste besmettingen. Daarom wordt zéér dringend geadviseerd, om het aantal mensen dat je in huis en tuin ontvangt, te beperken tot maximaal 6 gasten - kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. Daarbij moet vooraf worden gevraagd, of iedereen klachtenvrij is. Natuurlijk moet altijd anderhalve meter afstand worden gehouden.

 

Ik heb voor mijn vakantieadres een uitslag van een negatieve coronatest nodig, kan ik hiervoor naar de teststraat?

Nee, de GGD geeft geen non-COVID-verklaringen af. De GGD test alleen mensen die klachten hebben die passen bij het coronavirus. De uitslag wordt telefonisch doorgegeven. De GGD doet dit in het belang van de publieke gezondheid, om de verspreiding van het virus te voorkomen. Er zijn wel commerciële partijen die non-COVID-verklaringen aanbieden. Deze verklaring moet je zelf betalen. De overheid vergoedt dit niet.

Ik begin komend jaar met een studie aan een mbo-school, een hogeschool of een universiteit. Gaat de introductietijd van mijn studie door?

Ja, introductieactiviteiten gaan door, maar wel met beperkingen. Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren als deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Hierbij gelden een aantal regels/afspraken:

 • Fysieke bijeenkomsten zijn informatief van aard.
 • Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen.
 • Fysieke bijeenkomsten hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur.
 • Er wordt geen alcohol gedronken.
 • De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten.
 • Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentengezelligheidsverenigingen zijn niet toegestaan.

Ik zie groepen studenten in de stad, mag dat?

De introductieactiviteiten gaan door, maar wel met beperkingen. Fysieke bijeenkomsten zijn onder voorwaarden toegestaan. Groepen mogen uit maximaal 25 personen bestaan, inclusief begeleider/mentor. Verder geldt:

 • Fysieke bijeenkomsten zijn informatief van aard.
 • Fysieke bijeenkomsten hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur.
 • Er wordt geen alcohol gedronken.
 • De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten.
 • Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentengezelligheidsverenigingen zijn niet toegestaan.

Ik heb een locatie bezocht waar meerdere coronabesmettingen blijken te zijn, wat moet ik nu doen?

Neem nu je verantwoordelijkheid en de volgende maatregelen:

 • Houd je gezondheid extra goed in de gaten.
 • Je kan klachten krijgen die passen bij COVID-19, zoals:
  • verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • (licht) hoesten
  • plotseling verlies van geur en/of smaak
  • kortademigheid/benauwdheid
  • verhoging óf koorts boven de 38 graden. Meet je temperatuur bij een vermoeden van koorts, dat is een temperatuur van 38,0 ˚C of hoger.

Als je klachten krijgt, mag je niet naar buiten. Neem per telefoon contact op met de GGD via het landelijk coronatest afsprakennummer 0800-1202. Je blijft thuis en je hebt geen contact met anderen, totdat de testuitslag bekend is.

Als je geen klachten krijgt binnen 14 dagen nadat je op de locatie bent geweest, volg dan weer de algemene adviezen op die gelden in Nederland om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Wat kan de veiligheidsregio doen als er veel besmettingen zijn op één plek?

Als er uit het bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat er meerdere besmettingen of een cluster van besmettingen is in een recreatieve instelling (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretpark, musea, enzovoorts) dan wordt de instelling gesloten. De voorzitter van de veiligheidsregio kan deze sluiting opleggen voor maximaal 14 dagen.

Wat voor aanvullende regionale en lokale maatregelen kan de veiligheidsregio nemen?

Voorzitters van veiligheidsregio’s krijgen de mogelijkheid om lokale en regionale maatregelen op te leggen die zich richten op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte, zodat het virus zich niet verder verspreidt. Deze maatregelen kunnen ook landelijk ingevoerd worden als dit nodig is. De veiligheidsregio kan bijvoorbeeld overgaan tot:

 • Het beperken van de openingstijden van de horeca.
 • Instellen van een mondkapjesplicht op buitenlocaties.
 • Locaties, zoals een park, parkeergelegenheid of winkelcentrum, sluiten.
 • Op drukke plekken looproutes of eenrichtingsverkeer instellen.
 • Handhaven van de basisregels en toezien op de naleving van de afspraken.
 • Grootschalige samenkomsten verbieden zoals publiek uit een voetbalstadion of bij trainingen weren.

Wat zijn de regels voor evenementen?

Het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen is per 1 juli opgeheven. Het is aan de gemeenten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn. Over evenementen is een aparte lijst met veelgestelde vragen samengesteld. Het is een levend document dat regelmatig wordt uitgebreid met nieuwe vragen.

Wat zijn de regels op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten?

Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Deze uitzondering geldt niet wanneer deze jongeren op een locatie van een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs zijn. Hier houden alle studenten en docenten 1,5 meter afstand.

Wat zijn de regels voor de horeca vanaf 10 augustus?

De regels die voor restaurants, cafés en andere horecagelegenheden gelden zijn aangepast:

 • Bezoekers moeten verplicht reserveren (vooraf of aan de deur).
 • Er is een verplichte gezondheidscheck. In een gezondheidscheck vraagt een medewerker de bezoeker of deze verkouden is of koorts heeft.
 • In de horeca is een vaste zitplaats aan een tafel of bar altijd verplicht.
 • Alle bezoekers wordt gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op vrijwillige basis naam en contactgegevens achter, zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.
 • 1,5 meter afstand houden.
 • Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.
 • Discotheken en nachtclubs blijven gesloten.

Wat zijn de regels voor binnen en buiten sporten?

In het kort de spelregels voor het sporten:

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensportaccommodaties, waaronder sportscholen, mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand aan en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Wat zijn de regels bij een uitvaart?

Vanaf 1 juli 2020 hangt het maximum aantal personen af van de plek van de uitvaart. Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden. Voor uitvaarten binnen of buiten geldt geen maximum aantal personen onder de volgende aanvullende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. Als dat niet kan, geldt wel een maximumaantal: 100 bezoekers voor binnen of een maximum van 250 bezoekers voor buiten (zonder personeel).

Wat zijn de regels bij een bruiloft?

Voor bruiloften gelden de algemene regels voor binnen- of buitenlocaties. In binnenruimtes waar mensen vooral op één plaats zijn, zoals bijvoorbeeld bij bruiloften en uitvaarten, is een vaste zitplaats verplicht. Is er geen sprake van reservering of een gezondheidscheck, dan mogen er maximaal 100 mensen per ruimte aanwezig zijn (exclusief personeel). In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen, is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Uiteraard gelden in alle gevallen de hygiënemaatregelen en moet er 1,5 meter afstand kunnen worden gehouden.

Hoe kan ik veilig met de auto reizen?

Vanaf 1 juli kunt u in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen. Dat geldt niet als u alleen in de auto zit of met mensen uit hetzelfde huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. 

Ik heb een kwetsbare gezondheid, wat is het advies?

Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Sommige mensen ontwikkelen nauwelijks klachten, anderen worden zeer ernstig ziek. Voor bepaalde groepen is het wel duidelijk dat zij een groter risico lopen heel ziek te worden van het coronavirus of zelfs te overlijden. In de onderstaande gevallen geldt nog meer om de basisregels altijd goed op te volgen en om bovendien extra voorzichtig te zijn.

 • Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Dit geldt nog meer voor ouderen die verminderd zelfredzaam zijn, dan voor vitale ouderen. 

 • Ook mensen met een onderliggende aandoening lopen een groter risico op een ernstig verloop van een besmetting met het coronavirus. 

 • Bij bezoek aan mensen die tot een risicogroep behoren, is het extra belangrijk de basisregels goed op te volgen, zoals 1,5 meter afstand houden. Maak duidelijke afspraken met elkaar en bespreek vooraf of iemand klachten heeft. Als bezoekers of ouderen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, stel het bezoek dan uit. Als het bezoek buiten kan, dan is dat beter dan binnen.

Ik heb gezondheidsklachten, wat moet ik doen?

Neem uw verantwoordelijkheid! Iedereen met klachten die op corona zouden kunnen wijzen, blijft thuis en kan zich gratis laten testen!
Het is belangrijk dat u in de volgende situaties thuisblijft en u laat testen om het risico op verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken:

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verlies van reuk- of smaakvermogen of verhoging tot 38 graden Celsius. 

 • Heeft u (ook) koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook uw huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten hebt, mag u weer naar buiten. 

 • Iedereen met klachten kan zich aanmelden voor een coronatest via het landelijke nummer 0800-1202. De GGD Hollands Midden heeft voldoende capaciteit om iedereen met klachten zo vaak als nodig gratis te testen. Dus ook bij lichte of milde klachten. Alleen zo weet u zeker of u corona-vrij bent. Neem hierin uw verantwoordelijkheid zodat ook uw familieleden, vrienden of collega’s niet ongemerkt besmet worden. 

Wat zijn de algemene regels voor activiteiten buiten?

 • We houden 1,5 meter afstand.

 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel) zonder reservering vooraf.

 • Hierbij wordt in de horeca altijd gewerkt met vaste zitplaatsen. 

 • Geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen én een reservering en een gezondheidscheck vooraf.

 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximum aantal personen.

Wat zijn de algemene regels voor activiteiten binnen?

 • We houden 1,5 meter afstand.

 • Maximaal 100 personen per zelfstandige ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel) zonder reservering vooraf.

 • Geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen én reservering en gezondheidscheck vooraf.

 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximum aantal personen.

Mag ik op vakantie in Nederland?

Vakantie in eigen land kan. Voor iedereen geldt tijdens de (zomer)vakantie in Nederland:

Volg de basisregels, vermijd drukte. Heeft u klachten: blijf thuis en laat u testen.
Het openbaar vervoer is en blijft voor noodzakelijke reizen dus loop, fiets of neem de auto.
Niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga buiten het vakantieseizoen als dat kan.

Mag ik op vakantie binnen Europa?

Dit jaar zal de zomervakantie anders dan anders zijn. Reizen naar het buitenland kan, maar ga wel altijd goed voorbereid op reis en houd er rekening mee dat wanneer u een ander land bent, de situatie kan veranderen. Check ook waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent. De reisadviezen worden in de kleuren geel-oranje-rood gepubliceerd op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/

De situatie in andere landen kan snel veranderen. Gaat u toch op vakantie naar een ander land? Bereid u dan goed voor:

 • In andere landen gelden andere regels. Zorg dat u deze regels kent.

 • Sluit een goede reisverzekering af.

 • Blijf tijdens de vakantie op de hoogte via de Reisapp van Buitenlandse zaken.

 

Mag ik op vakantie buiten Europa?

Reizen buiten Europa wordt afgeraden om de risico’s op een nieuwe uitbraak te beperken. Voor landen buiten Europa geldt het oranje reisadvies. Dat wil zeggen: ga er alleen heen als het echt niet anders kan. Gaat u toch en komt u terug in Nederland, dan is het dringende advies om meteen thuis twee weken in quarantaine te gaan.

Mag ik weer op bezoek in het verpleeghuis?

Vanaf 15 juni mag een bewoner van een verpleeghuis weer meerdere bezoekers ontvangen. Wel moet het verpleeghuis vrij zijn van coronabesmettingen. Bewoners en bezoekers moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Dit geldt voor alle woonvormen van ouderenzorg. Bezoek binnen verpleeghuizen en andere woonvormen voor ouderenzorg is niet toegestaan als er een of meer COVID-19-besmettingen zijn. In dat geval is bezoek enkel mogelijk met toestemming van de beheerder, in de volgende gevallen zijn uitzonderingen mogelijk:

 • Als het bezoek de beperking van de verspreiding van COVID-19 niet in de weg staat;
 • Bezoek aan bewoners van wie wordt verwacht dat zij op korte termijn overlijden of aan bewoners die verkeren in vergelijkbare omstandigheden;
 • Bezoek voor het horen en beoordelen van een cliënt in het kader van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.
 • Bezoek door structurele vrijwilligers

Wat zijn vanaf 1 juni de regels voor groepen?

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als buiten (in de tuin en op het balkon).

Kan ik me laten testen op een besmetting met het coronavirus?

Vanaf maandag 1 juni kunt u zich bij klachten laten testen op corona. Neem hiertoe contact op met de GGD via een speciaal hiervoor ingesteld telefoonnummer dat vanaf maandag 1 juni 08:00 uur op de website van de GGD (www.ggd.nl) staat. Op deze site vindt u ook alle informatie over de gang van zaken rondom het testen op besmetting met het coronavirus. 

Wanneer moet ik verplicht een mondkapje dragen?

Vanaf 1 juni is het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Dit geldt dus in bus, tram, trein, metro en op de veerboot. In stations en op het perron is dit niet verplicht en geldt de 1,5 meter afstandregel.

Kan ik weer naar de scouting?

Ja vanaf 11 mei is het weer toegestaan om naar de scouting te gaan. Dit geldt ook voor cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen of door professionals georganiseerde en begeleide buitenactiviteiten. Hierbij gelden de regels voor buitensporten tot en met 18 jaar.

Is het zwembad weer open?

Binnen- en buitenzwembaden mogen hun deuren openen en nemen maatregelen zodat bezoekers en medewerkers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Kijk op de website van jouw zwembad voor meer informatie.

Mag ik rijlessen volgen?

Vanaf 11 mei is het uitoefenen van de meeste contactberoepen weer toegestaan. Het beroep rijinstructeur valt hier ook onder, het is toegestaan om rijlessen te volgen. Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de persoon die rijles volgt en de rijinstructeur samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert. Kijk veer meer informatie op de website van het CBR.

Mag ik weer naar de kapper, schoonheidsspecialist, pedicure en dergelijke?

Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.). Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd. Belangrijk is dat voorafgaand aan een bezoek aan bijvoorbeeld een kapper een check wordt gedaan. Dat houdt in dat medewerkers bij het maken van een afspraak de klant vraagt naar eventuele verkoudheidsklachten of koorts, zowel van de klant zelf als van de thuisomgeving. Bij verkoudheidsklachten of koorts moet de klant thuisblijven.

Is de bibliotheek weer open?

Bibliotheken openen vanaf 11 mei hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Kan ik in Hollands Midden naar de camping?

Het verbod op recreatief en toeristisch nachtverblijf is in de hele regio per 1 mei opgeheven. Het overnachten op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, slaaphuisjes (recreatief nachtverblijf op het strand), B&B en jachthavens is overal toegestaan. Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchegelegenheden op vakantieparken en campings zijn open.

Hoeveel mensen in mijn gemeente zijn besmet?

 

Vanaf 29 april worden door GGD Hollands Midden op www.eengezonderhollandsmidden.nl de meest actuele cijfers per gemeente gepubliceerd. Het gaat hierbij om het aantal positief geteste personen, het aantal opgenomen patiënten en het aantal overledenen. Dit kan een vertekend beeld geven, omdat het alleen over geteste personen gaat. Het werkelijke aantal besmettingen en overledenen aan COVID-19 zal daarom hoger liggen. De verschillen in cijfers van gemeenten onderling zeggen dan ook niets over het werkelijk aantal coronagevallen in de gemeente. Daarnaast zeggen de cijfers ook niets over het 'succes' van de coronamaatregelen in een individuele gemeente.

Welke informatie vind ik bij de gemeente?

Voor alle vragen die je hebt over evenementen in de gemeente, wat er precies wel en niet mag, of er bepaalde gebieden afgesloten zijn, etc. kun je terecht bij je gemeente. Veel informatie is op de website te vinden, en alle gemeenten in Hollands Midden hebben ook een telefoonnummer geopend waar je je vragen kunt stellen.

Waarom een noodverordening en geen noodbevel?

Een noodbevel moet je aan iedereen meedelen. Degene die het bevel nog niet heeft gehad, is niet strafbaar. Dit is pas het geval als degene die het bevel heeft gehad, daarna het bevel toch negeert. Dit is een overtreding. Een verordening is bedoeld voor een langere periode en richt zich direct tot iedereen in het gebied. Als je deze negeert, bega je een misdrijf en ben je direct strafbaar. Omdat we iedereen tegelijkertijd in Hollands Midden willen bereiken en de maatregel een afschrikkende werking moet hebben (strafblad bij misdrijf), is hiervoor gekozen.

Wie coördineert in Hollands Midden de maatregelen rondom het coronavirus?

In Veiligheidsregio Hollands Midden worden de maatregelen rondom het coronavirus zoveel mogelijk met de GGD afgestemd. Vanuit de GGD en Veiligheidsregio Hollands Midden wordt de situatie in samenwerking met de gemeenten nauwlettend gevolgd en waar nodig worden maatregelen genomen. Dagelijks komt er een Regionaal Operationeel Team bijeen om alle regionale aspecten te coördineren, scenario’s te bespreken en te zorgen dat de burgemeesters in de regio de juiste maatregelen kunnen nemen.

Wat doet Veiligheidsregio Hollands Midden?

We volgen de ontwikkelingen op de voet. We blijven updates geven met relevante informatie voor gemeenten in Veiligheidsregio Hollands Midden. We werken aan een effectieve uitvoering van de maatregelen en zorgen dat alle hulpverleningsdiensten op één lijn zitten wat betreft de uitvoering en handhaving van de overheidsmaatregelen.

Wel werken wij veel “achter de schermen”. Dat betekent dat wij alle gemeenten binnen de regio ondersteunen, maar dat je voor de meest actuele informatie over maatregelen binnen jouw gemeente altijd contact op kunt nemen met de gemeente zelf, of hun website in de gaten kunt houden.

Hoe treedt de overheid op tegen corona-criminelen?

Het Openbaar Ministerie (OM) treedt stevig op tegen mensen die strafbare feiten plegen en daarbij misbruik maken van de huidige coronacrisis. “Dit soort gedrag wordt niet getolereerd. Het OM zal hier snel tegen optreden en zware straffen eisen. Mensen die misbruik maken van de coronacrisis riskeren gevangenisstraffen”, waarschuwt Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal. Het OM wil hiermee een duidelijk signaal afgeven aan de samenleving.

Voorbeelden van crimineel gedrag dat samenhangt met de huidige coronacrisis:

 • dreiging met besmetting van hulpverleners, toezichthouders, politieambtenaren en winkelpersoneel
 • diefstal/oplichting door middel van babbeltrucs, waarbij het coronavirus onderdeel is van de babbeltruc
 • geweld/verzet tegen toezichthouders, politieambtenaren en anderen die belast zijn met de handhaving van de noodverordening
 • opruiing, bijvoorbeeld door middel van nepnieuws (al dan niet via social media)
 • (online) oplichting en fraude, bijvoorbeeld de (online) handel in (nep)medicijnen en de verkoop van ondeugdelijke middelen (vervalste mondkapjes, paracetamol en andere medicatie)

Als je zelf slachtoffer bent geworden van één van bovenstaande criminele activiteiten, neem dan contact op met de politie: bij spoed kun je 112 bellen, kies anders 0900 - 8844.

Waarom dragen brandweermensen ook beschermende pakken?

Net als medewerkers in de zorg, worden onze brandweerlieden vaak geconfronteerd met patiënten van wie nog niet duidelijk is of ze besmet zijn met het coronavirus. Voor de zekerheid draagt de brandweer dus bij inzetten “takelen patiënt” of reanimaties beschermende kleding, en maken ze gebruik van hun ademluchttoestellen. Dat is de standaardprocedure, en betekent dus niet per definitie dat de patiënt ook echt besmet is.

Afstand houden bij incidenten

Onze hulpdiensten merken de laatste tijd dat er veel oploop is bij incidenten. Het is begrijpelijk dat mensen komen kijken, maar houd ook daar de afstandregel goed in acht: altijd 1,5 meter tussenruimte. En hinder onze hulpdiensten niet bij het uitvoeren van hun werk! We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om politie-, brandweer- en ambulancemedewerkers veilig en gezond hun werk te laten doen!

Waarom zie ik de brandweerduikers van Hollands Midden nog oefenen?

Alle reguliere brandweeroefeningen zijn stilgelegd, maar de duikers oefenen nog wel. Dit komt omdat onze duikers aan strenge eisen moeten voldoen om gecertificeerd en inzetbaar te blijven; dit houdt o.a. in dat ze voldoende duikminuten moeten (blijven) maken. Om te voorkomen dat de duikers niet meer in staat zijn om hun taak uit te oefenen, blijven we dus wel duikoefeningen organiseren. Vanzelfsprekend houden we ons zoveel mogelijk aan de hygiëneregels en aan de afstand van 1,5 meter - voor zover de aard van het werk dat toelaat.

Wat is slimmerchillen.nl?

De campagne “SLIMMER CHILLEN = CORONA KILLEN” van Veiligheidsregio Hollands Midden is een campagne, gericht op jongeren en studenten. De campagne daagt hen uit om voorbeelden op film, foto of in tekst vast te leggen van hoe zij ‘slimmer chillen’ met vrienden, gezien de beperkingen in coronatijd. Met als belangrijkste boodschap: houd 1,5 meter afstand.

#slimmerchillen spelregels

 

Welke regels gelden er voor varen in de regio?

Verhuurbedrijven in onze regio hebben de maatregel ingesteld dat ze alleen verhuren aan gezinnen van maximaal vier personen of groepen van twee personen. Als je een eigen boot hebt, staat de afstandsregel centraal. We ontraden met klem het varen met een grote groep, maar als je toch het water opgaat met vrienden, zorg dan dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houdt en volg de algemeen geldende hygiëneregels: nies of hoest in je elleboog, snuit je neus met papieren zakdoekjes en was je handen regelmatig.

vrhm_campagne_boten_social.jpg

Hoe kan ik veilig met de auto reizen?

Ook in de auto geldt dat je 1,5 meter afstand moet bewaren, tenzij je een gezin bent. Dat betekent in de praktijk dat je in een reguliere personenauto vaak maar met maximaal 2 personen kunt reizen. In een klussenbus is meer ruimte, dus kunnen meer mensen mee. Maar ook dan geldt: altijd 1,5 meter afstand. Reizigers die zich niet aan de afstandsregel houden kunnen worden beboet voor ca. 400 euro per persoon.

Ook werkgevers die vervoer regelen voor hun medewerkers hebben de verantwoordelijkheid te zorgen dat deze afstand kunnen houden. Als ze die maatregelen niet nemen, is de werkgever strafbaar. Boetes voor werkgevers kunnen oplopen tot 4.000 euro. Zorg dus goed voor je mensen en regel dat er afstand is in de klussenbus.

bf8792ab_3e20_4c05_9903_3d063c776f3f.jpg

 

Moeten markten nu ook dicht?

Gemeenten en marktmeesters hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat marktbezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden. Voor actuele informatie over markten in jouw gebied, check de website van de betreffende gemeente.

Hoe gaan winkels ervoor zorgen dat iedereen zich aan de veilige afstand houdt?

Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met de winkelbedrijven en hun organisaties, zodat iedereen zich in de winkels aan de veilige afstand van 1,5 meter kan houden. Bovendien zijn er regels opgesteld voor de klanten zelf, zodat ook zij weten waaraan zij zich moeten houden om zo veilig mogelijk te kunnen blijven winkelen.

In de regel mag er per 10 vierkante meter winkeloppervlakte één klant binnengelaten worden. In de praktijk hebben de meeste winkels hiervoor maatregelen getroffen zodat het voor klanten ook duidelijk is wat er van hen verwacht wordt. Blijf er in ieder geval op letten dat je - ook als je in de rij staat om een winkel binnen te gaan - 1,5 meter afstand tot elkaar houdt.

Winkeliers kunnen deze poster downloaden om op te hangen.

poster voorzorgsmaatregelen in onze winkel

Kunnen winkeliers ook worden aangesproken?

De voorzitter van de veiligheidsregio kan handhaven als winkels en het openbaar vervoer zich niet aan deze afspraken houden. Zo kan een winkel verplicht worden om een scherp deurbeleid te voeren, zoals verschillende winkels nu al vrijwillig doen. In het uiterste geval kan een winkel worden gesloten.

Kan ik nog naar het gemeentehuis?

De noodverordening geldt niet voor gemeentehuizen of stadskantoren. Check voor actuele informatie over afspraken en openingstijden van het gemeentehuis de website van de gemeente. Het kan zijn dat openingstijden bijvoorbeeld gewijzigd zijn.

Mag ik mijn spullen nog naar de milieustraat brengen?

De milieustraten zijn overbelast. Geadviseerd wordt om afval en spullen nog even op te sparen en ze over een paar weken pas naar de milieustraat te brengen. Check voor actuele informatie over afspraken en openingstijden de website van de gemeente. Er zijn diverse gemeentes binnen regio Hollands Midden die inmiddels maatregelen hebben afgekondigd om de toestroom naar de milieustraat in goede banen te leiden.

Overigens merkt de politie op dat er de laatste tijd meer afval wordt gedumpt in de natuur. Dat is natuurlijk NIET de bedoeling en gewoon strafbaar. 

Kan een evenement verschoven worden naar het najaar?

Veel evenementen worden of geannuleerd of er wordt door een organisator verzocht om te verschuiven naar het najaar. Bij deze besluiten worden hulpdiensten en het evenementenloket van de VRHM betrokken. Dit voorkomt overbelasting van de evenementenkalender (samenloop) en effecten op de capaciteit van de hulpdiensten. Het kan dus zijn dat een evenement langer uitgesteld moet worden dan tot dit najaar.

Worden er per gemeente maatregelen getroffen m.b.t. de Noodverordening?

Ja, aanvullend worden lokaal in gemeenten maatregelen getroffen om invulling te geven aan de noodverordening. Als je zeker wilt weten wat er wél en niet mag in je gemeente, kun je contact opnemen met het Klant Contact Centrum van je gemeente. Telefoonnummers vind je op de gemeentelijke website.

Heb ik een strafblad wanneer ik een coronaboete krijg?

Wanneer je boven de 18 jaar oud bent en je een coronaboete van 390 euro krijgt, dan heb je inderdaad een zogenaamd “strafbeschikkingsfeit” gepleegd dat als aantekening in je justitiële documentatie komt. Deze aantekening blijft 5 jaar staan. Je hebt dus géén misdrijf begaan, maar hebt wel een aantekening op je strafblad. Deze aantekening leidt over het algemeen niet tot problemen bij het ontvangen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Voor minderjarigen tussen de 12 en de 18 jaar geldt dat je een boete van 95 euro kunt krijgen. Aangezien dit onder de grens voor een aantekening ligt (die is namelijk 100 euro), krijg je als puber géén strafblad ten gevolge van een coronaboete. Kinderen onder de 12 jaar kunnen überhaupt geen boete krijgen.

 

Ik woon in een studentenhuis, kan ik wel met mijn huisgenoten over straat?

Als je in een studentenhuis woont, val je NIET onder de regels voor gezinnen. Dat betekent dat je - wanneer je over straat gaat - gewoon 1,5 meter afstand tot elkaar moet houden, net als andere vriendengroepen.

Binnenshuis is het vaak lastig om 1,5 meter afstand te houden, dus zorg dat je je streng aan de hygiënemaatregelen houdt: was vaak je handen, hoest of nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Houd ook gemeenschappelijk sanitair goed schoon. En zoek andere creatieve manieren om je vrienden te zien. Kijk eens op slimmerchillen.nl voor tips en een challenge.

Hoe zorgen wij in Hollands Midden voor daklozen die al dan niet corona hebben?

Alle locaties voor daklozenopvang in de regio hebben ervoor gezorgd dat mensen 1,5 meter afstand kunnen houden, bijvoorbeeld door slaapzalen opnieuw in te delen. Ook zijn er in samenwerking met maatschappelijke en commerciële partners locaties ingericht of voorbereid waar mensen geïsoleerd kunnen worden, of na ziekenhuisbezoek kunnen revalideren. We houden continu een vinger aan de pols om te kijken of zowel gezonde als besmette daklozen veilig in de opvang terecht kunnen, of dat er eventueel nog andere maatregelen genomen moeten worden.

Hoeveel mensen zijn er eigenlijk besmet in mijn gemeente?

De GGD maakt geen cijfers meer bekend over positief geteste patiënten per gemeente. Omdat niet iedereen meer getest wordt, geeft het aantal positieve coronatesten geen beeld over het daadwerkelijke aantal besmettingen. Wees dus vooral zo voorzichtig mogelijk bij sociaal contact: geen grote groepen en altijd 1,5 meter afstand.

Hebben we zorghotels ingericht in onze regio?

Een regulier onderdeel van de zorgketen is een zorghotel. Dat is een faciliteit waar je kunt overnachten en zorg krijgt. Deze zorghotels bestaan ook in niet-crisistijd. Daarbij kunnen er nu tijdens de coronacrisis “hotels met zorg” worden ingericht. Dat houdt in dat een gewoon hotel wordt ingezet als zorglocatie. Natuurlijk vergt dat nogal wat organisatie van de GHOR en andere zorgverleners. Op dit moment zijn er centraal nog géén hotels met zorg ingericht, maar wel zijn enkele locaties aangewezen om als hotel met zorg ingericht te kunnen worden als dat nodig is. Daarvoor liggen alle draaiboeken klaar, zodat dit op korte termijn gerealiseerd kan worden.

De spanningen thuis lopen op, wat kan ik doen?

Deze uitzonderlijke situatie zorgt er ook voor dat er spanningen en ruzies kunnen ontstaan thuis. Voor kinderen en volwassenen is er een netwerk aan hulporganisaties bij wie je telefonisch terechtkunt. Ook heeft de overheid tips op een rij gezet hoe je zelf om kunt gaan met spanningen. In dat document vind je ook een overzicht van de instanties die kunnen helpen, met contactgegevens.

Menu