Veelgestelde vragen

Wat zijn de regels voor binnen en buiten sporten?

In het kort de spelregels voor het sporten: 

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensportaccommodaties, waaronder sportscholen, mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. 

 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

 • Voorafgaand aan en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.

 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.

 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Wat zijn de regels bij een uitvaart?

Vanaf 1 juli 2020 hangt het maximum aantal personen af van de plek van de uitvaart. Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden. Voor uitvaarten binnen of buiten geldt geen maximum aantal personen onder de volgende aanvullende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. Als dat niet kan, geldt wel een maximumaantal: 100 bezoekers voor binnen of een maximum van 250 bezoekers voor buiten (zonder personeel).

Wat zijn de regels bij een bruiloft?

Voor bruiloften gelden de algemene regels voor binnen- of buitenlocaties. In binnenruimtes waar mensen vooral op één plaats zijn, zoals bijvoorbeeld bij bruiloften en uitvaarten, is een vaste zitplaats verplicht. Is er geen sprake van reservering of een gezondheidscheck, dan mogen er maximaal 100 mensen per ruimte aanwezig zijn (exclusief personeel). In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen, is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Uiteraard gelden in alle gevallen de hygiënemaatregelen en moet er 1,5 meter afstand kunnen worden gehouden.

Hoe kan ik veilig met de auto reizen?

Vanaf 1 juli kunt u in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen. Dat geldt niet als u alleen in de auto zit of met mensen uit hetzelfde huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Ik heb een kwetsbare gezondheid, wat is het advies?

Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Sommige mensen ontwikkelen nauwelijks klachten, anderen worden zeer ernstig ziek. Voor bepaalde groepen is het wel duidelijk dat zij een groter risico lopen heel ziek te worden van het coronavirus of zelfs te overlijden. In de onderstaande gevallen geldt nog meer om de basisregels altijd goed op te volgen en om bovendien extra voorzichtig te zijn.

 • Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Dit geldt nog meer voor ouderen die verminderd zelfredzaam zijn, dan voor vitale ouderen. 

 • Ook mensen met een onderliggende aandoening lopen een groter risico op een ernstig verloop van een besmetting met het coronavirus. 

 • Bij bezoek aan mensen die tot een risicogroep behoren, is het extra belangrijk de basisregels goed op te volgen, zoals 1,5 meter afstand houden. Maak duidelijke afspraken met elkaar en bespreek vooraf of iemand klachten heeft. Als bezoekers of ouderen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, stel het bezoek dan uit. Als het bezoek buiten kan, dan is dat beter dan binnen.

Wat zijn de regels voor de horeca vanaf 1 juli?

Voor restaurants en cafés gelden nog steeds  voorwaarden:

 • In de horeca is een vaste zitplaats altijd verplicht.

 • 1,5 meter afstand houden.

 • Is er (binnen én buiten) doorstroming van mensen met beperkt onderling contact? Aantal mensen onbeperkt.

 • Is er (binnen én buiten) sprake van een vaste zitplaats, reservering en gezondheidscheck? Aantal mensen onbeperkt.

 • Binnen geen reservering en gezondheidscheck? Maximaal 100 mensen met vaste zitplaats.

 • Buiten geen vaste zitplaats, reservering en gezondheidscheck? Maximaal 250 mensen. 

 • Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.

 • Discotheken en nachtclubs blijven gesloten.

200625_nkc_maatregelen_horeca_rgb_1080x1350.png

Ik heb gezondheidsklachten, wat moet ik doen?

Neem uw verantwoordelijkheid! Iedereen met klachten die op corona zouden kunnen wijzen, blijft thuis en kan zich gratis laten testen!
Het is belangrijk dat u in de volgende situaties thuisblijft en u laat testen om het risico op verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken:

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verlies van reuk- of smaakvermogen of verhoging tot 38 graden Celsius. 

 • Heeft u (ook) koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook uw huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten hebt, mag u weer naar buiten. 

 • Iedereen met klachten kan zich aanmelden voor een coronatest via het landelijke nummer 0800-1202. De GGD Hollands Midden heeft voldoende capaciteit om iedereen met klachten zo vaak als nodig gratis te testen. Dus ook bij lichte of milde klachten. Alleen zo weet u zeker of u corona-vrij bent. Neem hierin uw verantwoordelijkheid zodat ook uw familieleden, vrienden of collega’s niet ongemerkt besmet worden. 

Wat zijn de algemene regels voor activiteiten buiten?

 • We houden 1,5 meter afstand.

 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel) zonder reservering vooraf.

 • Hierbij wordt in de horeca altijd gewerkt met vaste zitplaatsen. 

 • Geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen én een reservering en een gezondheidscheck vooraf.

 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximum aantal personen.

Wat zijn de algemene regels voor activiteiten binnen?

 • We houden 1,5 meter afstand.

 • Maximaal 100 personen per zelfstandige ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel) zonder reservering vooraf.

 • Geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen én reservering en gezondheidscheck vooraf.

 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximum aantal personen.

Mag ik op vakantie in Nederland?

Vakantie in eigen land kan. Voor iedereen geldt tijdens de (zomer)vakantie in Nederland:

Volg de basisregels, vermijd drukte. Heeft u klachten: blijf thuis en laat u testen.
Het openbaar vervoer is en blijft voor noodzakelijke reizen dus loop, fiets of neem de auto.
Niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga buiten het vakantieseizoen als dat kan.

Mag ik op vakantie binnen Europa?

Dit jaar zal de zomervakantie anders dan anders zijn. Reizen naar het buitenland kan, maar ga wel altijd goed voorbereid op reis en houd er rekening mee dat wanneer u een ander land bent, de situatie kan veranderen. Check ook waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent. De reisadviezen worden in de kleuren geel-oranje-rood gepubliceerd op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/

De situatie in andere landen kan snel veranderen. Gaat u toch op vakantie naar een ander land? Bereid u dan goed voor:

 • In andere landen gelden andere regels. Zorg dat u deze regels kent.

 • Sluit een goede reisverzekering af.

 • Blijf tijdens de vakantie op de hoogte via de Reisapp van Buitenlandse zaken.

 

Mag ik op vakantie buiten Europa?

Reizen buiten Europa wordt afgeraden om de risico’s op een nieuwe uitbraak te beperken. Voor landen buiten Europa geldt het oranje reisadvies. Dat wil zeggen: ga er alleen heen als het echt niet anders kan. Gaat u toch en komt u terug in Nederland, dan is het dringende advies om meteen thuis twee weken in quarantaine te gaan.

Mag ik weer op bezoek in het verpleeghuis?

Vanaf 15 juni mag een bewoner van een verpleeghuis weer meerdere bezoekers ontvangen. Wel moet het verpleeghuis vrij zijn van coronabesmettingen. Bewoners en bezoekers moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Dit geldt voor alle woonvormen van ouderenzorg.

Wat zijn de regels voor buiten sporten?

Iedereen mag buiten sporten, bewegen en activiteiten volgen (inclusief lesgeven), mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Die afstand geldt niet voor kinderen tot en met 18 jaar. Wedstrijden, gezamenlijke kleedkamers en douches zijn verboden. Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar geldt nog steeds dat buiten sporten onder begeleiding gebeurt.

Wat zijn vanaf 1 juni de regels voor groepen?

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als buiten (in de tuin en op het balkon).

Kan ik me laten testen op een besmetting met het coronavirus?

Vanaf maandag 1 juni kunt u zich bij klachten laten testen op corona. Neem hiertoe contact op met de GGD via een speciaal hiervoor ingesteld telefoonnummer dat vanaf maandag 1 juni 08:00 uur op de website van de GGD (www.ggd.nl) staat. Op deze site vindt u ook alle informatie over de gang van zaken rondom het testen op besmetting met het coronavirus. 

Wanneer moet ik verplicht een mondkapje dragen?

Vanaf 1 juni is het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Dit geldt dus in bus, tram, trein, metro en op de veerboot. In stations en op het perron is dit niet verplicht en geldt de 1,5 meter afstandregel.

Kan ik weer naar de scouting?

Ja vanaf 11 mei is het weer toegestaan om naar de scouting te gaan. Dit geldt ook voor cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen of door professionals georganiseerde en begeleide buitenactiviteiten. Hierbij gelden de regels voor buitensporten tot en met 18 jaar.

Is het zwembad weer open?

Zwemgelegenheden voor sport en bewegen in het water mogen open zijn voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers en medewerkers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Gemeenschappelijke kleedkamers, douchevoorzieningen, aanwezige sauna’s of andere vormen van wellness blijven gesloten. Kijk op de website van jouw zwembad voor meer informatie.

Mag ik rijlessen volgen?

Vanaf 11 mei is het uitoefenen van de meeste contactberoepen weer toegestaan. Het beroep rijinstructeur valt hier ook onder, het is toegestaan om rijlessen te volgen. Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de persoon die rijles volgt en de rijinstructeur samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert. Kijk veer meer informatie op de website van het CBR.

Wat staat er precies in de 6e Noodverordening COVID-19 VRHM 1 juni 2020?

De voorzitter Veiligheidsregio heeft per 29 mei 2020 een 6e noodverordening vastgesteld. In deze noodverordening krijgen de maatregelen in verband met het coronavirus een praktische invulling. Het hoopgevende beeld over de cijfers van het aantal sterfgevallen, IC-opnames en ziekenhuisopnames zet zich door, waardoor een aantal versoepelingen sneller dan aangekondigd doorgevoerd kon worden. Bovendien heeft premier Rutte ons perspectief geboden met gedetailleerde informatie over het stappenplan om Nederland uit de lockdown te leiden. Echter, elke stap kan pas gezet worden, als de gezondheidscijfers een optimistisch beeld blijven laten zien. In de ‘6e noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden’ worden de eerder genomen maatregelen stapsgewijs versoepeld.
Dit zijn de versoepelingen vanaf 1 juni 2020:

Veilige afstand van 1,5 meter De basisregel om 1,5 meter afstand te houden blijft van kracht. Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar.

Bezoek bioscopen, filmhuizen, concertzalen
Bioscoop-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:
- max. 30 mensen in het publiek per zaal
- bezoekers moeten reserveren
- een checkgesprek vooraf of een bezoek risico’s oplevert
- iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.

Monumenten en musea Musea en monumenten met een publieksfunctie mogen vanaf 1 juni 12.00 uur op basis van reservering en checkgesprek open. Hier moet 1,5 meter afstand tot elkaar worden gehouden. Voor het bezoek aan een monument geldt geen maximum. Als het monument een Kerk of café is, gelden de daarvoor geldende regels (maximaal 30 personen).

Restaurants, cafés en terrassen
Restaurants en cafés mogen vanaf 1 juni 12:00 uur open, onder voorwaarden:
- een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);
- bezoekers moeten reserveren;
- iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
- in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert;
- op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafeltje zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
- voor buitenterrassen geldt geen reserveringsplicht. Hier vindt u de volledige tekst van de noodverdordening

Waar kan ik meer informatie vinden over de maatregelen vanaf 11 mei?

Op woensdag 6 mei 2020 heeft minister-president Mark Rutte namens het kabinet bekend gemaakt hoe de versoepeling van maatregelen er in de periode tot 1 september uit komt te zien. Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven. Om het coronavirus onder controle te blijven houden is de naleving van de belangrijkste basisregels belangrijker dan ooit. Je vindt de basisregels op de landelijke website www.rijksoverheid.nl/coronavirus

 

Mag ik weer naar de kapper, schoonheidsspecialist, pedicure en dergelijke?

Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.). Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd. Belangrijk is dat voorafgaand aan een bezoek aan bijvoorbeeld een kapper een check wordt gedaan. Dat houdt in dat medewerkers bij het maken van een afspraak de klant vraagt naar eventuele verkoudheidsklachten of koorts, zowel van de klant zelf als van de thuisomgeving. Bij verkoudheidsklachten of koorts moet de klant thuisblijven.

Is de bibliotheek weer open?

Bibliotheken openen vanaf 11 mei hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Wat zijn de regels voor kinderen en jongeren die weer kunnen gaan sporten?

Alle kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen vanaf 29 april georganiseerd buiten sporten en bewegen. Officiële wedstrijden mogen nog niet.

De jongeren van 13 tot en met 18 houden 1,5 meter afstand bij het sporten. Voor de kinderen tot en met 12 geldt dit niet. De trainers en begeleiders houden wel altijd 1,5 meter afstand. Kantines, kleedkamers en douches blijven gesloten.

Op de sportlocatie zijn alleen de jongeren, de begeleiders/trainers en de coronaverantwoordelijken (die toezicht houden op het naleven van de regels) aanwezig. Ouders nadrukkelijk niet.

Kan ik in Hollands Midden naar de camping?

Het verbod op recreatief en toeristisch nachtverblijf is in de hele regio per 1 mei opgeheven. Het overnachten op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, slaaphuisjes (recreatief nachtverblijf op het strand), B&B en jachthavens is dan weer toegestaan, mits er van eigen sanitair gebruikgemaakt kan worden. Het verbod op het gebruik van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen blijft in stand.

Zijn erehagen bij uitvaarten toegestaan?

Ja. Onder bepaalde voorwaarden is een erehaag bij uitvaarten vrijgesteld van het verbod op samenkomsten. Dit is gedaan om mensen de mogelijkheid te geven hun respect en medeleven te tonen. De erehaag is toegestaan mits deze uit maximaal 100 personen bestaat en de onderlinge afstand van de deelnemers te allen tijde 1,5 meter is. Vanaf een half uur voor aanvang mogen de deelnemers zich langs de route bevinden en ze worden verzocht om direct na het passeren van de rouwstoet zo snel mogelijk weg te gaan.

Mag het kinderdagverblijf/de buitenschoolse opvang (BSO) van mijn kind(eren) weer open?

Ja. Vanaf 11 mei is de reguliere opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar in kinderdagverblijven en de opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar bij gastouders weer mogelijk. De BSO gaat gedeeltelijk open en volgt daarin het ritme van de school. De noodopvang blijft ook beschikbaar voor kinderen van wie een van de ouders in een cruciale sector werkt, mits de beroepskracht-kindratio dit toelaat.

Kan ik me al laten testen op corona?

Met het verruimen van de maatregelen neemt ook de mogelijkheid om je te laten testen toe. Naast zorgmedewerkers, kunnen vanaf 11 mei ook kinderopvang- en leerkrachten zich laten testen als ze enige tijd coronagerelateerde symptomen hebben. Politieambtenaren, brandweermensen, BOA’s en medewerkers in het gevangeniswezen kunnen in hun werk te maken krijgen met het coronavirus, bijvoorbeeld omdat ze worden bespuugd of onder gehoest of omdat ze te maken krijgen met een reanimatie, een vechtpartij of aanhouding met geweld. Daarom kunnen ook deze professionals getest worden als ze door een incident tijdens het werk een mogelijke besmetting hebben opgelopen en ze symptomen hebben ontwikkeld die passen bij corona.

Hoeveel mensen in mijn gemeente zijn besmet?

 

Vanaf 29 april worden door GGD Hollands Midden op www.eengezonderhollandsmidden.nl de meest actuele cijfers per gemeente gepubliceerd. Het gaat hierbij om het aantal positief geteste personen, het aantal opgenomen patiënten en het aantal overledenen. Dit kan een vertekend beeld geven, omdat het alleen over geteste personen gaat. Het werkelijke aantal besmettingen en overledenen aan COVID-19 zal daarom hoger liggen. De verschillen in cijfers van gemeenten onderling zeggen dan ook niets over het werkelijk aantal coronagevallen in de gemeente. Daarnaast zeggen de cijfers ook niets over het 'succes' van de coronamaatregelen in een individuele gemeente.

Welke maatregelen zijn er nu precies van kracht volgens de 3e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 1 april 2020?

Kort gezegd zijn nu de volgende maatregelen van kracht:

 1. Een verlenging van alle maatregelen in de 3e Noodverordening tot en met 28 april. Dat betekent afstand houden, zoveel mogelijk thuisblijven, sluiting van horeca, geen contactberoepen uitoefenen etc. 

 2. Tot en met 10 mei is het verboden om als toerist in onze regio te overnachten op recreatieparken, campings, jachthavens, via tijdelijke kamerverhuur of in B&B’s. Deze maatregel geldt uitgezonderd vaste standplaatsen en tijdelijke bewoning.

 3. Evenementen zijn tot 1 juni verboden.

De volledige tekst van de aanvullende noodverordening vind je hier

Welke informatie vind ik bij de gemeente?

Voor alle vragen die je hebt over evenementen in de gemeente, wat er precies wel en niet mag, of er bepaalde gebieden afgesloten zijn, etc. kun je terecht bij je gemeente. Veel informatie is op de website te vinden, en alle gemeenten in Hollands Midden hebben ook een telefoonnummer geopend waar je je vragen kunt stellen.

Wat staat er in de 3e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden?

De minister heeft gezegd dat er een verbod komt op alle evenementen en een verbod op het niet bewaren van 1,5 meter afstand tot elkaar. De bedoeling is om verdere besmetting te beperken. Een piek in de besmetting is gevaarlijk, omdat de capaciteit van de ziekenhuizen dit niet aan kan. Zij vrezen nu al voor code zwart. Waarbij dan gekozen moet worden wie wel en wie niet geholpen zal worden. Om dit te voorkomen deze ingrijpende maatregel.

De voorzitter van Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op 26 maart een nieuwe zogeheten noodverordening afgekondigd. Hierop is nog een aanvulling gekomen. Dit betekent dat activiteiten die in strijd zijn met de aangekondigde maatregelen en plaatsvinden vanaf 26 maart strafbaar zijn. De 3e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 26 maart 2020 betekent kortweg dat het verboden is om bijeenkomsten te hebben of te organiseren en dat het verboden is om in de openbare ruimte minder dan 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.

stop verspreiding

Wat staat er precies in de 5e Noodverordening COVID-19 VRHM 11 mei 2020?

De voorzitter Veiligheidsregio heeft per 10 mei 2020 een 5e noodverordening vastgesteld. In deze noodverordening krijgen de maatregelen die het kabinet op 6 mei bekendmaakte een praktische invulling. Het hoopgevende beeld over de cijfers van het aantal sterfgevallen, IC-opnames en ziekenhuisopnames zet zich door, waardoor een aantal versoepelingen sneller dan aangekondigd doorgevoerd kon worden. Bovendien heeft premier Rutte ons perspectief geboden met gedetailleerde informatie over het stappenplan om Nederland uit de lockdown te leiden. Echter, elke stap kan pas gezet worden, als de gezondheidscijfers een optimistisch beeld blijven laten zien. In de ‘5e noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden’ worden de eerder genomen maatregelen stapsgewijs versoepeld. Dit zijn de versoepelingen vanaf 11 mei:

Contactberoepen
Vanaf 11 mei is het uitoefenen van de meeste contactberoepen weer toegestaan. Dit geldt niet voor sekswerkers. Het werk wordt zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand georganiseerd en er zijn maatregelen genomen zodat klanten ook 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

Scholen en kinderopvang
Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan. Ook de kinderdagverblijven en de gastouderopvang mogen vanaf 11 mei hun werkzaamheden hervatten.

Buiten sporten en bewegen vanaf 19 jaar
Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan vanaf 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Dit betekent dat sporten zoals voetbal, hockey, (kick)boksen en basketbal waar contact en nabijheid vaak onvermijdelijk zijn, niet mogelijk zijn zonder aanpassingen van de training. Voor alle sporten geldt: geen wedstrijden, niet op de club douchen of omkleden en ook geen toeschouwers.

Zwembaden
Zwemgelegenheden voor sport en bewegen in het water mogen open zijn voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers en medewerkers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Gemeenschappelijke kleedkamers, douchevoorzieningen, aanwezige sauna’s of andere vormen van wellness blijven gesloten.

Winkels, bibliotheken, natuurparken en pretparken
Bibliotheken, winkels, dier-, natuur- en pretparken mogen open zijn voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers en medewerkers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Aanwezige eet- en drinkgelegenheden en terrassen blijven gesloten. In dier-, natuur- en pretparken blijven sanitaire voorzieningen als was- en douchegelegenheden gesloten. Toiletten kunnen wel gebruikt worden.

Hier vindt u de volledige tekst van de noodverordening.

Waarom een noodverordening en geen noodbevel?

Een noodbevel moet je aan iedereen meedelen. Degene die het bevel nog niet heeft gehad, is niet strafbaar. Dit is pas het geval als degene die het bevel heeft gehad, daarna het bevel toch negeert. Dit is een overtreding. Een verordening is bedoeld voor een langere periode en richt zich direct tot iedereen in het gebied. Als je deze negeert, bega je een misdrijf en ben je direct strafbaar. Omdat we iedereen tegelijkertijd in Hollands Midden willen bereiken en de maatregel een afschrikkende werking moet hebben (strafblad bij misdrijf), is hiervoor gekozen.

Wie coördineert in Hollands Midden de maatregelen rondom het coronavirus?

In Veiligheidsregio Hollands Midden worden de maatregelen rondom het coronavirus zoveel mogelijk met de GGD afgestemd. Vanuit de GGD en Veiligheidsregio Hollands Midden wordt de situatie in samenwerking met de gemeenten nauwlettend gevolgd en waar nodig worden maatregelen genomen. Dagelijks komt er een Regionaal Operationeel Team bijeen om alle regionale aspecten te coördineren, scenario’s te bespreken en te zorgen dat de burgemeesters in de regio de juiste maatregelen kunnen nemen.

Wat doet Veiligheidsregio Hollands Midden?

We volgen de ontwikkelingen op de voet. We blijven updates geven met relevante informatie voor gemeenten in Veiligheidsregio Hollands Midden. We werken aan een effectieve uitvoering van de maatregelen en zorgen dat alle hulpverleningsdiensten op één lijn zitten wat betreft de uitvoering en handhaving van de overheidsmaatregelen.

Wel werken wij veel “achter de schermen”. Dat betekent dat wij alle gemeenten binnen de regio ondersteunen, maar dat je voor de meest actuele informatie over maatregelen binnen jouw gemeente altijd contact op kunt nemen met de gemeente zelf, of hun website in de gaten kunt houden.

Hoe treedt de overheid op tegen corona-criminelen?

Het Openbaar Ministerie (OM) treedt stevig op tegen mensen die strafbare feiten plegen en daarbij misbruik maken van de huidige coronacrisis. “Dit soort gedrag wordt niet getolereerd. Het OM zal hier snel tegen optreden en zware straffen eisen. Mensen die misbruik maken van de coronacrisis riskeren gevangenisstraffen”, waarschuwt Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal. Het OM wil hiermee een duidelijk signaal afgeven aan de samenleving.

Voorbeelden van crimineel gedrag dat samenhangt met de huidige coronacrisis:

 • dreiging met besmetting van hulpverleners, toezichthouders, politieambtenaren en winkelpersoneel
 • diefstal/oplichting door middel van babbeltrucs, waarbij het coronavirus onderdeel is van de babbeltruc
 • geweld/verzet tegen toezichthouders, politieambtenaren en anderen die belast zijn met de handhaving van de noodverordening
 • opruiing, bijvoorbeeld door middel van nepnieuws (al dan niet via social media)
 • (online) oplichting en fraude, bijvoorbeeld de (online) handel in (nep)medicijnen en de verkoop van ondeugdelijke middelen (vervalste mondkapjes, paracetamol en andere medicatie)

Als je zelf slachtoffer bent geworden van één van bovenstaande criminele activiteiten, neem dan contact op met de politie: bij spoed kun je 112 bellen, kies anders 0900 - 8844.

Waarom dragen brandweermensen ook beschermende pakken?

Net als medewerkers in de zorg, worden onze brandweerlieden vaak geconfronteerd met patiënten van wie nog niet duidelijk is of ze besmet zijn met het coronavirus. Voor de zekerheid draagt de brandweer dus bij inzetten “takelen patiënt” of reanimaties beschermende kleding, en maken ze gebruik van hun ademluchttoestellen. Dat is de standaardprocedure, en betekent dus niet per definitie dat de patiënt ook echt besmet is.

Afstand houden bij incidenten

Onze hulpdiensten merken de laatste tijd dat er veel oploop is bij incidenten. Het is begrijpelijk dat mensen komen kijken, maar houd ook daar de afstandregel goed in acht: altijd 1,5 meter tussenruimte. En hinder onze hulpdiensten niet bij het uitvoeren van hun werk! We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om politie-, brandweer- en ambulancemedewerkers veilig en gezond hun werk te laten doen!

Waarom zie ik de brandweerduikers van Hollands Midden nog oefenen?

Alle reguliere brandweeroefeningen zijn stilgelegd, maar de duikers oefenen nog wel. Dit komt omdat onze duikers aan strenge eisen moeten voldoen om gecertificeerd en inzetbaar te blijven; dit houdt o.a. in dat ze voldoende duikminuten moeten (blijven) maken. Om te voorkomen dat de duikers niet meer in staat zijn om hun taak uit te oefenen, blijven we dus wel duikoefeningen organiseren. Vanzelfsprekend houden we ons zoveel mogelijk aan de hygiëneregels en aan de afstand van 1,5 meter - voor zover de aard van het werk dat toelaat.

Wat is slimmerchillen.nl?

De campagne “SLIMMER CHILLEN = CORONA KILLEN” van Veiligheidsregio Hollands Midden is een campagne, gericht op jongeren en studenten. De campagne daagt hen uit om voorbeelden op film, foto of in tekst vast te leggen van hoe zij ‘slimmer chillen’ met vrienden, gezien de beperkingen in coronatijd. Met als belangrijkste boodschap: houd 1,5 meter afstand.

#slimmerchillen spelregels

 

Hoe zien de nieuwe regels van de 3e Noodverordering eruit?

 

 1. Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.
 2. Evenementen zijn tot 1 juni verboden.
 3. Het is verboden met drie of meer mensen geen afstand van 1,5 meter onderling aan te houden. Dit verbod geldt niet voor gezinnen/huishoudens en kinderen jonger dan 12.
 4. Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 28 april. Afhalen en bezorgen aan huis is in Hollands Midden wel toegestaan.
 5. Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs, casino's en speelhallen en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 28 april. Coffeeshops mogen wel een afhaalloket openen.
 6. Inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgevoerd zijn gesloten tot en met maandag 28 april. Hieronder vallen kappers, nagelstylisten, sportscholen etc.
 7. Het is verboden contactberoepen uit te oefenen.
 8. Onderwijsinstellingen bieden verplicht afstandsonderwijs aan.
 9. Kinderopvang en scholen zijn dicht, behalve voor eventuele (nood)opvang van kinderen wiens ouders een cruciaal beroep uitoefenen.
 10. Het is verboden op bezoek te gaan bij zorginstellingen en woonvormen voor ouderenzorg. Alleen vrijwilligers die structureel werk doen voor een instelling mogen blijven komen.

Waar kunnen de schoolexamens die nog afgelegd moeten worden veilig gehouden worden?

Op basis van de overheidsmaatregelen heeft niet elke school zelf voldoende ruimte om schoolexamens af te nemen met 1,5 meter onderlinge afstand. Daarom hebben scholen in de regio gevraagd of er een mogelijkheid bestaat om uit te wijken naar zaalverhuur of sporthallen. Omdat zowel zaalverhuur als sporthallen vallen onder het huidige verbod op openstelling van eet- en drinkgelegenheden, respectievelijk sportvoorzieningen, heeft de voorzitter van onze veiligheidsregio gebruikgemaakt van zijn bevoegdheid om bepaalde uitzonderingen op de regels aan te geven. Dit is vastgelegd in een aanvulling op de 3e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden. 

Kunnen kwetsbare kinderen ook op school en kinderopvang terecht?

Ja. Scholen hebben vaak in beeld welke kinderen eventueel behoefte hebben aan opvang op school en kunnen hen die opvang aanbieden. Voor kinderdagverblijven geldt dat kwetsbare per 6 april ook welkom zijn op het kinderdagverblijf. Daartoe is een aanpassing gedaan aan de 3e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden die je hier kunt lezen. 

Kan ik een stukje wielrennen met mijn vrienden?

Fit blijven in deze corononacrisistijd is belangrijk, maar treintjes zijn nu echt geen goed idee. Vanwege de luchtverplaatsing op hogere snelheden moet je nog meer dan 1,5 meter afstand te houden. De berekeningen op deze website (engelstalig) laten zien dat je bij een snelheid van 20 km/u minimaal 7,5 meter afstand moet houden om de kans op besmetting te verminderen. Recreatieve fietsers in onze regio klagen ook regelmatig over treintjes die hen verdringen op het fietspad, en er wordt vaak onvoldoende onderlinge afstand gehouden bij stops. De Koninklijke Nederlandse Wielren Unie roept fietsers op om solo te fietsen, onder de hashtag #ridesolo. Op de website van de KNWU staan handzame trainingsprogramma’s om solo je conditie op peil te houden.

 

Ook roept de KNWU op om niet je neus te legen op straat: “Houd rekening met elkaar en ‘leeg’ of snuit je neus niet tijdens het fietsen. Het is sowieso al niet fraai om te doen en in deze situatie ook niet zonder risico’s. In plaats daarvan kun je beter even stoppen om je neus te snuiten in een papieren zakdoek.”

2020_04_08_09_27_53_wees_sociaal_en_gebruik_je_verstand_ridesolo_knwu.png

 

Mag ik met mijn vrienden een motortocht maken?

Hoewel het heerlijk is om een stukje te toeren met dit mooie lenteweer, is het advies om niet met groepen motoren de weg op te gaan. Het mág wel, maar alleen als je ook bij stops voldoende afstand houdt, en als je je netjes aan de snelheid houdt. Ga dus liefst alleen of met één maatje. Het afgelopen weekend hebben groepen motoren veel ergernis opgeleverd op smalle (dijk)weggetjes in onze regio, juist omdat zij zich niet aan bovenstaande regels hielden. Dat betekent dat de politie komend paasweekend gaat handhaven op snelheid, en dat bepaalde wegen zelfs afgesloten zullen zijn. Voor informatie over afsluitingen kun je de website van je gemeente raadplegen.

Welke regels gelden er voor varen in de regio?

Verhuurbedrijven in onze regio hebben de maatregel ingesteld dat ze alleen verhuren aan gezinnen van maximaal vier personen of groepen van twee personen. Als je een eigen boot hebt, staat de afstandsregel centraal. We ontraden met klem het varen met een grote groep, maar als je toch het water opgaat met vrienden, zorg dan dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houdt en volg de algemeen geldende hygiëneregels: nies of hoest in je elleboog, snuit je neus met papieren zakdoekjes en was je handen regelmatig.

vrhm_campagne_boten_social.jpg

Hoe kan ik veilig met de auto reizen?

Ook in de auto geldt dat je 1,5 meter afstand moet bewaren, tenzij je een gezin bent. Dat betekent in de praktijk dat je in een reguliere personenauto vaak maar met maximaal 2 personen kunt reizen. In een klussenbus is meer ruimte, dus kunnen meer mensen mee. Maar ook dan geldt: altijd 1,5 meter afstand. Reizigers die zich niet aan de afstandsregel houden kunnen worden beboet voor ca. 400 euro per persoon.

Ook werkgevers die vervoer regelen voor hun medewerkers hebben de verantwoordelijkheid te zorgen dat deze afstand kunnen houden. Als ze die maatregelen niet nemen, is de werkgever strafbaar. Boetes voor werkgevers kunnen oplopen tot 4.000 euro. Zorg dus goed voor je mensen en regel dat er afstand is in de klussenbus.

bf8792ab_3e20_4c05_9903_3d063c776f3f.jpg

 

Moeten markten nu ook dicht?

Voor markten geldt een aparte regeling, omdat markten soms deel uitmaken van de voedselketen. Gemeenten en marktmeesters dienen daarom afspraken te maken om ervoor te zorgen dat marktbezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden. Werken deze maatregelen niet, dan heeft de voorzitter van de veiligheidsregio alsnog de mogelijkheid om tot sluiting over te gaan.

Voor actuele informatie over markten in jouw gebied, check de website van de betreffende gemeente. De zaterdagmarkt in Leiden is tot nader order gesloten.

Mogen seizoensarbeiders nog wel op vakantieparken wonen?

Ja. Volgens de aanvullende 3e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden is het toegestaan onderdak te bieden aan seizoensarbeiders. Dit valt onder artikel 2.5b, lid 2d: de uitzondering voor tijdelijke bewoning anders dan recreatief verblijf. Dat betekent dat niet alleen seizoensarbeiders, maar ook andere (tijdelijke) bewoners gebruik mogen maken van vakantiehuisjes e.d., mits deze voorzien zijn van eigen sanitair - denk hierbij bijvoorbeeld aan bewoners die vanwege verbouwing, scheiding en andere omstandigheden tijdelijk op een park verblijven.

Hoe gaan winkels ervoor zorgen dat iedereen zich aan de veilige afstand houdt?

Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met de winkelbedrijven en hun organisaties, zodat iedereen zich in de winkels aan de veilige afstand van 1,5 meter kan houden. Bovendien zijn er regels opgesteld voor de klanten zelf, zodat ook zij weten waaraan zij zich moeten houden om zo veilig mogelijk te kunnen blijven winkelen.

In de regel mag er per 10 vierkante meter winkeloppervlakte één klant binnengelaten worden. In de praktijk hebben de meeste winkels hiervoor maatregelen getroffen zodat het voor klanten ook duidelijk is wat er van hen verwacht wordt. Blijf er in ieder geval op letten dat je - ook als je in de rij staat om een winkel binnen te gaan - 1,5 meter afstand tot elkaar houdt.

Winkeliers kunnen deze poster downloaden om op te hangen.

poster voorzorgsmaatregelen in onze winkel

Kunnen winkeliers ook worden aangesproken?

De voorzitter van de veiligheidsregio kan handhaven als winkels en het openbaar vervoer zich niet aan deze afspraken houden. Zo kan een winkel verplicht worden om een scherp deurbeleid te voeren, zoals verschillende winkels nu al vrijwillig doen. In het uiterste geval kan een winkel worden gesloten.

Kan ik nog naar het gemeentehuis?

De noodverordening geldt niet voor gemeentehuizen of stadskantoren. Check voor actuele informatie over afspraken en openingstijden van het gemeentehuis de website van de gemeente. Het kan zijn dat openingstijden bijvoorbeeld gewijzigd zijn.

Mag ik mijn spullen nog naar de milieustraat brengen?

De milieustraten zijn overbelast. Geadviseerd wordt om afval en spullen nog even op te sparen en ze over een paar weken pas naar de milieustraat te brengen. Check voor actuele informatie over afspraken en openingstijden de website van de gemeente. Er zijn diverse gemeentes binnen regio Hollands Midden die inmiddels maatregelen hebben afgekondigd om de toestroom naar de milieustraat in goede banen te leiden.

Overigens merkt de politie op dat er de laatste tijd meer afval wordt gedumpt in de natuur. Dat is natuurlijk NIET de bedoeling en gewoon strafbaar. 

Alle musea zijn dicht, welk cultureel aanbod is er online?

Onze regio kent heel wat culturele publiekstrekkers, zoals bijvoorbeeld De Keukenhof. De Keukenhof heeft besloten dit hele seizoen niet open te gaan, maar wél kun je virtueel een bezoek brengen aan het park. Kijk voor informatie op de website van de Keukenhof.

Ook zijn veel musea in de regio virtueel te bezoeken, zoals bijvoorbeeld het Rijksmuseum voor Oudheden en Naturalis. Op Google kun je musea in de regio bezoeken, maar bijvoorbeeld ook een virtueel uitstapje maken naar New York of Berlijn.

Worden alle evenementen afgezegd?

Hoewel we zien dat veel organisatoren en bezoekers direct gehoor geven aan deze maatregelen door het afgelasten of verzetten van hun evenementen of bijeenkomsten, hebben de ministers van Medische Zorg en Sport en van Justitie en Veiligheid de veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om toe te zien op de uitvoering van de afgelastingen.

Kan een evenement verschoven worden naar het najaar?

Veel evenementen worden of geannuleerd of er wordt door een organisator verzocht om te verschuiven naar het najaar. Bij deze besluiten worden hulpdiensten en het evenementenloket van de VRHM betrokken. Dit voorkomt overbelasting van de evenementenkalender (samenloop) en effecten op de capaciteit van de hulpdiensten. Het kan dus zijn dat een evenement langer uitgesteld moet worden dan tot dit najaar.

Worden er per gemeente maatregelen getroffen m.b.t. de Noodverordening?

Ja, aanvullend worden lokaal in gemeenten maatregelen getroffen om invulling te geven aan de noodverordening. Als je zeker wilt weten wat er wél en niet mag in je gemeente, kun je contact opnemen met het Klant Contact Centrum van je gemeente. Telefoonnummers vind je op de gemeentelijke website.

Wat betekent een verbod op groepsvorming?

Door het beperken van sociale contacten is de kans kleiner dat je elkaar besmet. In de noodverordening staat beschreven dat het in het gehele grondgebied van Hollands Midden verboden is je op te houden in een groep van drie of meer mensen als je geen 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Van verboden groepsvorming is dus sprake als drie of meer mensen, die geen huishouden vormen, niet de 1,5 meter afstand in acht nemen.

Vanaf 1 juni veranderen deze regels en mogen mensen buiten bij elkaar zijn als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Vanaf 3 personen wordt gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter.

 

Is alle groepsvorming verboden?

Er geldt altijd dat je 1,5 meter afstand moet houden in groepen van drie of meer personen, tenzij:

 1. Het gaat om mensen vanuit één gezin of huishouden
 2. Het gaat om spelende kinderen (onder de twaalf jaar) onder toezicht van hun ouders of voogden. Daarbij geldt dat zo mogelijk door de kinderen, en in ieder geval door ouders een afstand van 1,5 meter tot elkaar wordt gewaarborgd.

Moet ik als ouder toezicht houden op mijn buitenspelende kinderen?

Als je je kinderen onder de 12 jaar buiten laat spelen, is het zaak goede afspraken met hen te maken: niet in een grote groep spelen, en probeer afstand te houden. Het is aan te raden zelf toezicht te houden, maar dat is volgens de maatregelen van het kabinet niet verplicht. En als je meegaat naar de speeltuin of het trapveldje, houd dan altijd 1,5 meter afstand tot andere kinderen, ouders en begeleiders.

Waar geldt het verbod op groepsvorming?

Dit verbod geldt overal in de regio Hollands Midden in de publieke ruimte. 

Het begrip ‘publieke ruimte’ ziet volgens de begripsomschrijving in artikel 1.2 op de openbare
ruimte en voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven. Daaronder vallen
bijvoorbeeld de openbare weg, vrij toegankelijke parken en plantsoenen, het publieke gedeelte
van het gemeentehuis en voor het publiek toegankelijke winkels en andere gebouwen.

Heb ik een strafblad wanneer ik een coronaboete krijg?

Wanneer je boven de 18 jaar oud bent en je een coronaboete van 390 euro krijgt, dan heb je inderdaad een zogenaamd “strafbeschikkingsfeit” gepleegd dat als aantekening in je justitiële documentatie komt. Deze aantekening blijft 5 jaar staan. Je hebt dus géén misdrijf begaan, maar hebt wel een aantekening op je strafblad. Deze aantekening leidt over het algemeen niet tot problemen bij het ontvangen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Voor minderjarigen tussen de 12 en de 18 jaar geldt dat je een boete van 95 euro kunt krijgen. Aangezien dit onder de grens voor een aantekening ligt (die is namelijk 100 euro), krijg je als puber géén strafblad ten gevolge van een coronaboete. Kinderen onder de 12 jaar kunnen überhaupt geen boete krijgen.

 

Geldt de uitzondering voor samenkomst tot 30 personen ook voor asverstrooiingen, net als bij uitvaarten?

Nee, met ‘uitvaarten’ wordt gedoeld op begrafenissen en crematieplechtigheden. Een asverstrooiing is niet gelijk te stellen met een uitvaart. Een fundamenteel verschil is dat een uitvaartplechtigheid krachtens de Wet op de lijkbezorging (begrafenis of crematie) in beginsel uiterlijk op de zesde werkdag na overlijden moet plaatsvinden. De asverstrooiing kan ook op een later moment plaatsvinden.

Hoe kan ik de Ramadan op een verantwoorde manier vieren?

Voor de Iftar gelden dezelfde regels als voor reguliere feesten - nodig niet meer dan drie mensen uit, en houd je dan aan 1,5 meter afstand, ook in huis. Als je in de moskee wilt vieren, dan gelden daar de regels voor religieuze bijeenkomsten: maximaal 30 personen op  1,5 meter afstand van elkaar. Doe dit bij voorkeur niet, of met zo min mogelijk aanwezigen. Hoe minder mensen bij elkaar komen, hoe kleiner de kans op besmetting.

Ik woon in een studentenhuis, kan ik wel met mijn huisgenoten over straat?

Als je in een studentenhuis woont, val je NIET onder de regels voor gezinnen. Dat betekent dat je - wanneer je over straat gaat - gewoon 1,5 meter afstand tot elkaar moet houden, net als andere vriendengroepen.

Binnenshuis is het vaak lastig om 1,5 meter afstand te houden, dus zorg dat je je streng aan de hygiënemaatregelen houdt: was vaak je handen, hoest of nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Houd ook gemeenschappelijk sanitair goed schoon. En zoek andere creatieve manieren om je vrienden te zien. Kijk eens op slimmerchillen.nl voor tips en een challenge.

Hoe zorgen wij in Hollands Midden voor daklozen die al dan niet corona hebben?

Alle locaties voor daklozenopvang in de regio hebben ervoor gezorgd dat mensen 1,5 meter afstand kunnen houden, bijvoorbeeld door slaapzalen opnieuw in te delen. Ook zijn er in samenwerking met maatschappelijke en commerciële partners locaties ingericht of voorbereid waar mensen geïsoleerd kunnen worden, of na ziekenhuisbezoek kunnen revalideren. We houden continu een vinger aan de pols om te kijken of zowel gezonde als besmette daklozen veilig in de opvang terecht kunnen, of dat er eventueel nog andere maatregelen genomen moeten worden.

Hoeveel mensen zijn er eigenlijk besmet in mijn gemeente?

De GGD maakt geen cijfers meer bekend over positief geteste patiënten per gemeente. Omdat niet iedereen meer getest wordt, geeft het aantal positieve coronatesten geen beeld over het daadwerkelijke aantal besmettingen. Wees dus vooral zo voorzichtig mogelijk bij sociaal contact: geen grote groepen en altijd 1,5 meter afstand.

Wie kunnen zich laten testen bij het drive-in testcentrum bij het Alrijne ziekenhuis?

Het drive-in testcentrum is specifiek bedoeld voor medewerkers in de zorg die niet in een ziekenhuis werken, zoals bijvoorbeeld medewerkers van gehandicaptenzorg, jeugdzorg of huisartsen. Als je niet in de zorg werkt, maar wel getest wilt worden omdat je klachten hebt, kun je contact opnemen met je huisarts. Die zal bepalen of testen zinvol is, en weegt daarin niet alleen je klachten mee, maar ook of je bijvoorbeeld met kinderen werkt of in een beroep waar je veel contact hebt met anderen. Zie de website van GGD Hollands Midden voor meer informatie over het drive-in testcentrum en de procedure die je moet volgen wanneer je als zorgmedewerker getest wilt worden.

Hebben we zorghotels ingericht in onze regio?

Een regulier onderdeel van de zorgketen is een zorghotel. Dat is een faciliteit waar je kunt overnachten en zorg krijgt. Deze zorghotels bestaan ook in niet-crisistijd. Daarbij kunnen er nu tijdens de coronacrisis “hotels met zorg” worden ingericht. Dat houdt in dat een gewoon hotel wordt ingezet als zorglocatie. Natuurlijk vergt dat nogal wat organisatie van de GHOR en andere zorgverleners. Op dit moment zijn er centraal nog géén hotels met zorg ingericht, maar wel zijn enkele locaties aangewezen om als hotel met zorg ingericht te kunnen worden als dat nodig is. Daarvoor liggen alle draaiboeken klaar, zodat dit op korte termijn gerealiseerd kan worden.

Kan ik wel op bezoek bij een instelling voor gehandicapten?

Volgens de huidige maatregelen van het kabinet is het bezoeken van bewoners in de ouderenzorg verboden. Ook binnen de gehandicaptenzorg wonen kwetsbare cliënten. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft een bezoekregeling opgesteld als richtlijn voor aangesloten instellingen. Dit betekent dat elke instelling er op haar eigen manier mee om kan gaan, maar dat er wel enkele adviezen liggen om bezoek te beperken tot “cruciale” personen en om tijdens het bezoek de afstandsregels en hygiënemaatregelen goed in acht te nemen. Er is een brochure beschikbaar vanuit de overheid, waarin dit wordt uitgelegd in voor cliënten begrijpelijke taal .

De spanningen thuis lopen op, wat kan ik doen?

Deze uitzonderlijke situatie zorgt er ook voor dat er spanningen en ruzies kunnen ontstaan thuis. Voor kinderen en volwassenen is er een netwerk aan hulporganisaties bij wie je telefonisch terechtkunt. Ook heeft de overheid tips op een rij gezet hoe je zelf om kunt gaan met spanningen. In dat document vind je ook een overzicht van de instanties die kunnen helpen, met contactgegevens.

Menu